Projecten

New Energy Coalition verslimt de energietransitie. Bijvoorbeeld via projecten voor kennisontwikkeling, business development en onderwijs.  Als initiator, coördinator of uitvoerder. Zo ontwikkelen we onderwijs, fundamentele kennis of concrete innovaties en hun inpassing in het energiesysteem.

Met onze energiekennis, onze positie als spil in het internationale energienetwerk en onze organisatiekracht kunnen we sterke coalities vormen en succesvolle projecten opstarten. We benaderen de energietransitie als een systeemtransformatie, vanuit verschillende disciplines. Zo dragen onze projecten, direct of indirect, bij aan de ontwikkeling van werkbare oplossingen voor een duurzaam energiesysteem.

after sand
Filteren op:

IANOS

Verduurzamen van energieprocessen (opwek, distributie en verbruik) binnen eiland-gemeenschappen

Why Care More

Onderzoek naar efficiëntere benutting van nu nog moeilijk te verwerken biomassa.

SMILE

Demonstratie van negen verschillende smart grid technologieën op drie eilanden.

North Sea Energy

Verzamelen en ontwikkelen van specifieke kennis en technologie voor offshore systeemintegratie in de Noordzee.

POCITYF

Helpt historische steden groener, slimmer en leefbaarder te worden met respect voor het culturele erfgoed.

Making City

In dit project wordt de 'Slimme Stad' getoond en de route naar een energieneutraal Groningen.

SMiLES

Het ontwikkelen van bedrijfs- en organisatiemodellen voor efficiënt, effectief en emissieloos vervoer.

Groene Waterstof Booster

Faciliteert innovaties op het gebied van groene waterstof met een belangrijke rol voor het MKB

ENSYSTRA

Opleiden van Early Start Researchers (ESRs) tot energieprofessionals met een geïntegreerd inzicht op alle aspecten van de energietransitie

HEAVENN / Hydrogen Valley

Ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland

Hydrogen Markets

Economie, regulering en vooruitzichten voor de waterstof-markt

PhD @ Sea

Ontwikkelen van offshore opslag en transport voor grootschalige offshore windenergie

Talen: