Projecten

New Energy Coalition verslimt de energietransitie. Dit geven we concreet vorm met uiteenlopende projecten voor kennisontwikkeling, business development en onderwijs. Wij zijn als initiator, coördinator of uitvoerder betrokken bij een breed scala aan regionale, nationale en internationale projecten en programma’s. In deze projecten en programma’s ontwikkelen we onderwijs, fundamentele kennis of concrete innovaties en hun inpassing in het energiesysteem. Met onze energiekennis, onze positie als spil in het internationale energienetwerk en onze organisatiekracht, zijn we in staat om sterke coalities te maken en succesvolle projecten op te starten. In onze projecten benaderen we de energietransitie als een systeemtransformatie en vanuit verschillende disciplines. Zo dragen onze projecten, direct of indirect, bij aan de ontwikkeling werkbare oplossingen voor een duurzaam energiesysteem.

after sand
Filteren op:

POCITYF

Helpt historische steden groener, slimmer en leefbaarder te worden met respect voor het culturele erfgoed.

Store and Go

Integratie van de Power-to-Gas technologie in het toekomstige Europese energiesysteem.

Why Care More

Onderzoek naar efficiëntere benutting van nu nog moeilijk te verwerken biomassa.

Smart Match BZO

De ontwikkeling van een smart grid op een bedrijventerrein in het zuiden van de stad Groningen

Making City

In dit project wordt de 'Slimme Stad' getoond en de route naar een energieneutraal Groningen.

LNG PILOTS

Versnelt de introductie van LNG als brandstof in het grensoverschrijdende goederenverkeer in Duitsland en Nederland.

CLean INland SHipping (CLINSH)

Gericht op verbetering van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden door het versnellen van de emissiereducties in de binnenvaart.

Transforming Regions

Methodologie om belanghebbenden te ondersteunen bij de besluitvorming over de regionale energietransitie.

Integrated Energy System Analysis

Dit project ontwikkelt modellen voor een beter inzicht in toekomstige geïntegreerde energiesystemen.

GZI Next

Energiehub voor productie van groen gas, H2 en zonnestroom m.b.v. oude aardgaslocaties en infrastructuur.

Energy College

Publiek-privaat samenwerkingsverband voor toekomstbestendig beroepsonderwijs voor de Noord-Nederlandse energiesector.

SMILE

Demonstratie van negen verschillende smart grid technologieën op drie eilanden.

Talen: