plus lightgray

Projecten

Projecten

New Energy Coalition is als initiator, coördinator of uitvoerder betrokken bij diverse projecten. Met onze energiekennis, ons internationale energienetwerk en onze organisatiekracht vormen we vele coalities in de vorm van projecten.

Wat komt daar nou uit?

Veelal blijven de projecten waaraan we werken, beperkt tot het zicht van de betrokken onderzoekers, projectpartners en andere stakeholders. Wat levert het eigenlijk op, al dat onderzoek, de pilots, de proeftuinen? Wat blijft er van over? Allemaal leveren ze een bijdrage aan ontwikkelingen, innovaties en beleid. Ook dat is niet erg tastbaar. Een van de projecten waaraan wij werken, Making City, laat in hun video goed zien wat er in zo’n langjarig project gebeurt en wat het oplevert. Kijk maar eens:

Filteren op:

Ephyra

De integratie demonstreren van een eerste hernieuwbare waterstofproductiefaciliteit op industriële schaal in Zuidoost-Europa.

NESSIE

Het aanleren van benodigde vaardigheden en zorgdragen voor voldoende mankracht in de energiesector door samenwerking tussen Noordzeeregio-eilanden.

REFORMERS

Het realiseren van Renewable Energy Valleys om de energiezekerheid te vergroten en de groene transitie in Europa te versnellen.

North Sea Hydrogen Valley Ports

Het doorontwikkelen van waterstofprogramma's van de havens Brest, Esjberg, Bremen en Den Helder tot concrete routekaarten.

Citylogistic 2.0

Ontwikkeling van een innovatief, intelligent en duurzaam stadsdistributiesysteem in het stadsnetwerk van partnersteden Oldenburg (D) en Groningen (NL)

Fieldlab Waterstof in Agri

Ontwikkelen van fysieke hotspot voor waterstofinnovatie in de agrarische sector waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden in samenkomen.

LIHYP

Het project LIHYP (Linking Hydrogen Power Potential) brengt vraag en aanbod van waterstof en belanghebbenden bij elkaar en biedt mogelijkheden voor toekomstige samenwerking.

WAviatER (afgerond)

Ontwikkeling van een airport electrolyser voor groene waterstof als emissieloze energiedrager voor lichte vliegtuigen, drones en grondmaterieel

AI Hub Noord Nederland (afgerond)

Implementatie van Artificial Intelligence AI in de energietransitie

BatteryNL

Onderzoek naar een nieuwe generatie batterijen gebaseerd op het begrip van gekoppelde materialen 

Hy2Market

Innoverende samenwerking tussen Europese Hydrogen Valley regio's om de productie, transport en toepassing van waterstof een stap verder te brengen

Zephyros

Zero emissie in de haven van Den Helder (Port of Den Helder) door het gebruik van waterstof voor transport over de weg en de Waddenzee. 
Talen: