Projecten

New Energy Coalition is als initiator, coördinator of uitvoerder betrokken bij diverse projecten. Met onze energiekennis, ons internationale energienetwerk en onze organisatiekracht vormen we vele coalities in de vorm van projecten.

after sand
Filteren op:

ConsenCUS

Innovatieve CO2 afvang, gebruik en opslag

Panorama Groen Gas

De ontwikkeling van een kennisdocument over productie, technologie, handel en transport van groen gas.

HyDelta

HyDelta neemt de barriéres die opschaling van waterstof tegenhouden, weg.

IANOS

Verduurzamen van energieprocessen (opwek, distributie en verbruik) binnen eiland-gemeenschappen.

Why Care More

Onderzoek naar efficiëntere benutting van nu nog moeilijk te verwerken biomassa.

SMILE

Demonstratie van negen verschillende smart grid technologieën op drie eilanden.

North Sea Energy

Verzamelen en ontwikkelen van specifieke kennis en technologie voor offshore systeemintegratie in de Noordzee.

POCITYF

Helpt historische steden groener, slimmer en leefbaarder te worden met respect voor het culturele erfgoed.

Making City

In dit project wordt de 'Slimme Stad' getoond en de route naar een energieneutraal Groningen.

SMiLES

Het ontwikkelen van bedrijfs- en organisatiemodellen voor efficiënt, effectief en emissieloos vervoer.

Groene Waterstof Booster

Faciliteert innovaties op het gebied van groene waterstof met een belangrijke rol voor het MKB

ENSYSTRA

Opleiden van Early Start Researchers (ESRs) tot energieprofessionals met een geïntegreerd inzicht op alle aspecten van de energietransitie

Talen: