Projecten

New Energy Coalition verslimt de energietransitie. Bijvoorbeeld via projecten voor kennisontwikkeling, business development en onderwijs. We zijn betrokken bij een breed scala aan regionale, nationale en internationale projecten en programma’s. Als initiator, coördinator of uitvoerder. Zo ontwikkelen we onderwijs, fundamentele kennis of concrete innovaties en hun inpassing in het energiesysteem. Met onze energiekennis, onze positie als spil in het internationale energienetwerk en onze organisatiekracht kunnen we sterke coalities vormen en succesvolle projecten opstarten. We benaderen de energietransitie als een systeemtransformatie, vanuit verschillende disciplines. Zo dragen onze projecten, direct of indirect, bij aan de ontwikkeling van werkbare oplossingen voor een duurzaam energiesysteem.

after sand
Filteren op:

POCITYF

Helpt historische steden groener, slimmer en leefbaarder te worden met respect voor het culturele erfgoed.

Why Care More

Onderzoek naar efficiëntere benutting van nu nog moeilijk te verwerken biomassa.

Making City

In dit project wordt de 'Slimme Stad' getoond en de route naar een energieneutraal Groningen.

CLean INland SHipping (CLINSH)

Gericht op verbetering van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden door het versnellen van de emissiereducties in de binnenvaart.

Transforming Regions

Methodologie om belanghebbenden te ondersteunen bij de besluitvorming over de regionale energietransitie.

Integrated Energy System Analysis

Dit project ontwikkelt modellen voor een beter inzicht in toekomstige geïntegreerde energiesystemen.

GZI Next

Energiehub voor productie van groen gas, H2 en zonnestroom m.b.v. oude aardgaslocaties en infrastructuur.

Energy College

Publiek-privaat samenwerkingsverband voor toekomstbestendig beroepsonderwijs voor de Noord-Nederlandse energiesector.

SMILE

Demonstratie van negen verschillende smart grid technologieën op drie eilanden.

North Sea Energy

Verzamelen en ontwikkelen van specifieke kennis en technologie voor offshore systeemintegratie in de Noordzee.

Havenschets

De toekomstige rol van de Nederlandse havens bij de conversie, het transport en eventueel de opslag van offshore-energie.

Dutch Thermochemical Cluster

Thermochemische omzetting van biomassa als technologie voor het vergroenen van fossiele energie- en chemiesystemen.

Talen: