plus lightgray

Ons beleid

Ons beleid

New Energy Coalition is een voortdurend groeiend netwerk van kennisinstellingen, ngo’s, bedrijven en overheden die samen werken aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst. Als katalysator brengen wij kennis, beleid, educatie en ondernemerschap bij elkaar. Duurzaam ondernemen is daarmee een gegeven, zowel in ons doen, onze huisvesting als in ons personeel. Wij zetten ons in voor een veilige en inclusieve werkomgeving waar al onze medewerkers dezelfde kansen krijgen en zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen, ongeacht positie, afkomst, gender, seksuele geaardheid, nationaliteit, etc. Om dit te realiseren werken wij volgens bedrijfsbreed geïmplementeerd beleid dat wij dagelijks toetsen aan de praktijk en wordt aangevuld vanuit regelgeving of eigen inzicht.

Talen: