New Energy Forum 23 juni @EnTranCe (online & offline)

Meer informatie

Career Event 19 MEI (online & offline)

Career Event: Meet Your Future in Energy 2022

Groene waterstofeconomie in Noord-Nederland

Meer informatie
after yellow

New Energy Coalition: we know energy transition

Door de steeds snellere klimaatverandering is de energietransitie urgenter dan ooit. Voor een succesvolle energietransitie zijn nieuwe, schone energiebronnen en -systemen nodig. New Energy Coaltion wil hieraan bijdragen.

Lees meer

Groene moleculen, systeemintegratie en human capital

De energietransitie zorgt voor nieuwe ontwikkelingen in het energiesysteem. Het systeem kent straks meer decentrale energieopwekkers en meer diversiteit in aanbod. Dit vraagt om maatwerk en een goede inpassing in het energiesysteem en de maatschappij. Een grote rol is hierin weggelegd voor de interactie tussen groene moleculen (gassen) en elektronen. Op het vlak van systeemintegratie en groene moleculen heeft New Energy Coalition een sterke kennispositie. HIerbij ligt de nadruk op innovatie en onderzoek. De overdracht van de opgedane kennis en de toepassing hiervan komen terug in het programma human capital.

Innovatie & Onderzoek

Energietransitie is meer dan alleen innovaties op technisch vlak. Het gaat ook om juridische, ruimtelijke, sociaal-maatschappelijke en andere vraagstukken. Kennis over deze vraagstukken verkrijgen bedrijven, instellingen en overheden door samen onderzoek te doen. Het delen van onderzoeksresultaten en hoe innovaties toe te passen, zijn noodzakelijk voor een succesvolle energietransitie. Met Onderzoek en Innovatie richt New Energy Coalition zich hoofdzakelijk op Systeemintegratie en Groene Moleculen.