after white

Groene moleculen

Ongeveer driekwart van de energie in Europa wordt getransporteerd als moleculen (gassen). In het energiesysteem van de toekomst wordt een deel vervangen door duurzame elektriciteit. In 2050 zal alleen al in Nederland behoefte zijn aan circa 1.000 pJ in de vorm van moleculen. Voor de industrie, hoge temperatuur, zwaar transport, balancering en andere niet te elektrificeren toepassingen.

Europa en Nederland zetten daarbij stevig in op groene gassen. Deze moeten in 2050 goed zijn voor ongeveer de helft van de energiemix. De synergie tussen de (bestaande) infrastructuur voor gas, elektriciteit en warmte, moet daarbij het totale systeem betrouwbaar en betaalbaar houden. Hiervoor is nieuwe kennis en samenwerking nodig. Dit komt samen onder onze programmalijn groene moleculen.

Het speelveld richt zich op de rol en waardeketens van groen gas en waterstof als ‘dragers’ van de energietransitie. Het productieproces en gebruikte grondstoffen zijn daarbij verschillend. De waardeketens zijn vergelijkbaar. Met opslag en transport via pijpleidingen of in tanks over weg en water naar klanten in de industrie en chemie als grootafnemer of in mobiliteit en bebouwde omgeving (m.n. bestaande voorraad). Daarbij is wel een faseverschil. Groen gas is verder, terwijl groene waterstof nog aan het begin van de groeicurve staat. De verwachting is wel dat de groeicurve voor waterstof steil is en komende periode een substantiële bijdrage kan leveren aan de transitieopgave. De ervaringen van groen gas kunnen daarbij worden benut om te delen en in te zetten, met name voor drempels in de ontwikkel- en realisatiefase, maar ook bijvoorbeeld als het gaat om regelgeving.

Drs. Ing. P.A.J.P. Cnubben

Programmamanager 'groene moleculen'

Patrick is zo'n 20 jaar actief op het gebied van energie en richt zich op de ontwikkeling van projecten op het gebied van (biogene) energiedragers zoals Groen Gas, (Bio)LNG en Waterstof. Het faciliteren van business development - van ideeëngeneratie via de realisatiefase naar de operationele fase - met en binnen industriële clusters in Noord-Nederland staan centraal.

Expertises: Samenwerking met regio's rond de Noordzee en daarbuiten Acquisitie van innovatie- en investeringsprojecten op het gebied van bio(LNG), waterstof en duurzame gassen
Talen: