after white

Groen gas

Ook in de energievoorziening van de toekomst houdt gas een sleutelrol. Dat is steeds vaker hernieuwbaar gas. New Energy Coalition werkt met haar partners aan innovaties voor een groener gassysteem. Zo dragen we bij aan grotere volumes duurzaam gas, lagere kosten en meer maatschappelijke acceptatie.

Update: lees hier het Panorama Groen Gas, verschenen in februari 2021.

De Nederlandse energiemix bestaat nu voor 77% uit gas – voornamelijk aardgas. Elektriciteit wordt steeds belangrijker, maar gas behoudt een sleutelrol. Dat is dan wel hernieuwbaar gas, geproduceerd uit organisch materiaal zoals gft-afval, rioolslib of koeienmest. Dit gas wordt ingezet waar elektriciteit niet zo geschikt is: in het zware transport, om het energiesysteem te balanceren en in de industrie, als grondstof en om te verwarmen tot zeer hoge temperaturen.

Meer en goedkoper groen gas

In Noord-Nederland lopen we voorop in vergroening van het gassysteem. De helft van het Nederlandse groene gas komt uit de noordelijke regio. We hebben hier de biomassa, de innoverende bedrijven en gaskennis en -infrastructuur. Vanuit deze positie stimuleren wij de ontwikkeling en opschaling van de technologie, om grotere volumes duurzaam gas te kunnen produceren tegen een lagere prijs. We kijken ook naar de maatschappelijke acceptatie van groen gas en naar het hergebruik van gasinfrastructuur voor hernieuwbare gassen. Verder doen we pilots voor verduurzaming van de scheepvaart met vloeibaar gas (LNG of bio-LNG).

Hernieuwbare gassen kunnen een sleutelrol vervullen in het opvangen van fluctuaties in vraag en aanbod van energie. Maar dan moet er wel genoeg betaalbaar groen gas zijn. New Energy Coalition draagt bij aan de vergroening van het gassysteem door relevante kennis, ondernemerschap en onderwijs in samenhang te stimuleren.

- Ruud Paap

Kennis van het energielandschap

Onze rol is divers. Soms staan wij zelf aan de wieg van projecten en zoeken we er de juiste partners bij. Andere keren zijn wij kennisdrager. En vaak helpen we ondernemers om de business case aan te scherpen, een goede locatie of subsidieregelingen te zoeken en om contact te leggen met de overheid. Onze belangrijkste meerwaarde komt voort uit onze kennis van het (Noord-)Nederlandse energielandschap. Hierdoor kunnen we de juiste partijen op het juiste moment met elkaar verbinden. We gebruiken deze kennis ook om het onderwijsportfolio van onze business school en onze onderwijspartners goed te laten aansluiten op de actuele ontwikkelingen.

Ing. R.H. Paap, MBA

Projectmanager groen gas

Ruud Paap is projectmanager groen gas bij de New Energy Coalition en werkt daarnaast voor Groen Gas Nederland en TKI Nieuw Gas. Hij is ook één van de leden van de werkgroep BioLNG van het Nationale LNG Platform.

Expertises: Biogas Groen gas BioLNG

 

Publicatie Energiepodium 15 maart 2022: ‘Productie van Groen Gas houdt de vraag niet bij’

Opinie – artikel door Ruud Paap n.a.v. de Kamerbrief van Ministerie EZK op 30 maart met daarin o.m. de Routekaart Groen Gas, een weerslag verscheen in Dagblad van het Noorden van 31 maart 2020.

Het  volledige artikel leest u hier:

20200330_ OpinieRuudPaap_GroenGas naschrift

 

Talen: