after white

Coalitie

Door de steeds snellere klimaatverandering is de energietransitie urgenter dan ooit. Voor een succesvolle energietransitie zijn nieuwe, schone energiebronnen en -systemen nodig. New Energy Coaltion wil hieraan bijdragen.

 

The color of the coalition

Samen naar een duurzame energie-economie

De opgave is groot, complex en mondiaal. Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes. In de coalitie komen kennis, ervaring, innovatie- en wilskracht van bedrijven, overheden en kennisinstellingen bij elkaar. Samen zijn wij New Energy Coalition. Samen gaan wij de uitdaging aan. Wij delen onze know how actief met anderen. Zodat iedereen kan profiteren.

We zijn geworteld in het noorden van het land. Noord-Nederland heeft een rijke geschiedenis als dé energieleverancier van Nederland. Er is veel energie-kennis aanwezig en er is een sterke energie-infrastructuur. Denk aan de diepzeehaven in de Eemshaven en de gas-infrastructuur die ingezet kan worden voor transport van bijvoorbeeld groen gas of waterstof.

Nieuwe oplossingen krijgen hier vorm en worden ook daadwerkelijk uitgevoerd. Dat draagt bij aan de energietransitie. En het versterkt de positie van de regio. Dus samen op weg naar een duurzame energie-economie: met meer kennis, studenten, professionals, investeringen, banen en bedrijvigheid. Maar de blik van de coalitie is veel breder, zowel nationaal als Europees. De energietransitie stopt immers niet bij de grens en vraagt juist om goede (inter)nationale kennisdeling, afstemming en samenwerking.

New Energy Coalition focust zich op drie onderwerpen:

 

Groene moleculen

Ongeveer driekwart van het energieverbruik in Europa bestaat uit moleculen (gassen). Een deel hiervan wordt vervangen door duurzame elektriciteit. Maar naar schatting zal in 2050 in Europa en Nederland moleculen nog goed zijn voor 50% van de energiemix. New Energy Coalition richt zich hierbij op groene waterstof en groen gas.

Lees meer

 

Systeemintegratie

De energietransitie vraagt om verandering van het huidige energiesysteem. Met een groeiend aanbod energie uit o.a. zon en wind is er minder leveringszekerheid. De zon schijnt immers niet altijd en het waait ook niet altijd. Hierdoor worden er andere eisen gesteld aan energiesystemen en veranderen verdienmodellen. New Energy Coalition kijkt hoe diverse energiesystemen geïntegreerd kunnen worden.

Lees meer

 

Human capital

In New Energy Coalition komen partijen samen om relevante kennis en kunde (inter)nationaal te ontwikkelen en te verspreiden. Hierbij wordt ingezet op een ‘leven lang ontwikkelen’: van primair onderwijs tot executive programma’s voor professionals. Wij zetten ons in om mensen op te leiden met díe kennis en competenties waar de energietransitie om vraagt.

Lees meer

 

What’s in it for you?

Aansluiten bij New Energy Coalition betekent dat je je hard maakt voor een leefbare en duurzame toekomst. En dat je net als alle andere partners hier samen aan wilt werken. Want samen kom je verder!

New Energy Coalition biedt je de mogelijkheid om vooraan te staan bij relevante energie-ontwikkelingen. Deelname aan projecten, programma’s en/of (netwerk)bijeenkomsten geeft je als eerste inzichten in de laatste ontwikkelingen. Met alle activiteiten is er eenvoudig toegang tot een ongekend divers netwerk met (inter)nationale en regionale partijen. Dit leidt tot nieuwe samenwerkingen en nieuwe ‘business opportunities’. Door in de coalitie te stappen creëer je kansen voor je organisatie.

Sluit je aan bij de coalitie

 

Talen: