after white

Coalitie

De energietransitie is urgenter dan ooit. Samenwerken is de enige weg.  Als coalitie van zo’n 150 partijen die het verschil kunnen maken, nemen we het voortouw en werken we samen aan een duurzame energie-toekomst.

The colour of the coalition

Samen naar een duurzame energie-toekomst

De energietransitie-opgave is groot, complex en mondiaal. Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes. In onze coalitie komen kennis, ervaring, innovatie- en wilskracht van zo’n 150 bedrijven, overheden en kennisinstellingen bij elkaar. Samen gaan wij de uitdaging aan. Van het opleiden van jongeren en energy professionals tot onderzoek en concrete energieprojecten. Wij delen onze know-how actief met anderen. Zodat iedereen kan profiteren.

Samen op weg naar een duurzame toekomst. Met steeds meer nieuwe kennis en innovaties, studenten, professionals, investeringen, bedrijvigheid. Het noorden van Nederland is ons  voornaamste werkgebied. De regio als proeftuin, met (inter)nationale reikwijdte.

New Energy Coalition richt zich op:

Onderzoek, innovatie en human capital

In New Energy Coalition zijn nauwe samenwerkingen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen gebundeld, en  expertises op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs.

Bij ‘Innovatie’ ligt onze focus op Systeemintegratie en Groene Moleculen.

De beschikbaarheid van goed geschoolde arbeid is een kritische succesfactor voor de energietransitie. Onder ‘Human Capital’ werken we aan energie-educatie.

 

Groene Moleculen

Ongeveer driekwart van het energieverbruik in Europa bestaat nu uit moleculen (gassen). Een deel zal worden vervangen door duurzame elektriciteit. Maar naar schatting bestaat de energiemix in 2050 in Europa en Nederland nog steeds voor 50% uit gas. New Energy Coalition richt zich op groene waterstof en groen gas.

Lees meer

Systeemintegratie

De energietransitie vraagt om verandering van het huidige energiesysteem. Met een groeiend aanbod van energie uit o.a. zon en wind is er minder leveringszekerheid. De zon schijnt immers niet altijd en het waait ook niet altijd. Hierdoor worden er andere eisen gesteld aan energiesystemen en veranderen verdienmodellen. New Energy Coalition kijkt hoe diverse energiesystemen geïntegreerd kunnen worden.

Lees meer

Human Capital

In New Energy Coalition komen partijen samen om relevante kennis en kunde (inter)nationaal te ontwikkelen en te verspreiden. Hierbij wordt ingezet op een ‘leven lang ontwikkelen’: van primair onderwijs tot executive programma’s voor professionals.  Van Energy College tot New Energy Academy en EDI Business School. Wij zetten ons in om mensen op te leiden met díe kennis en competenties waar de energietransitie om vraagt.

Lees meer

What’s in it for you?

Aansluiten bij New Energy Coalition betekent dat je je hard maakt voor een leefbare en duurzame toekomst. En dat je net als alle andere partners hier samen aan wilt werken. Want samen kom je verder!

Met New Energy Coalition sta je vooraan bij relevante, actuele energie-ontwikkelingen. Je kunt deelnemen aan projecten en programma’s; netwerkbijeenkomsten geven je als eerste inzichten in de laatste ontwikkelingen. Met al onze activiteiten heb je eenvoudig toegang tot een ongekend divers netwerk met (inter)nationale en regionale partijen. Dit leidt tot nieuwe samenwerkingen en nieuwe ‘business opportunities’. Door in de coalitie te stappen creëer je kansen voor je organisatie.

Sluit je aan bij de coalitie

Talen: