after white

Human Capital

Kundige energieprofessionals en uitmuntende wetenschappers met specifieke vakkennis én een breed inzicht in het energiesysteem. Ze zijn hard nodig om de energietransitie vorm te geven. New Energy Coalition werkt aan onderwijs dat díe vakmensen opleidt en waar de energietransitie om vraagt.

Wij zetten ons in om professionals op te leiden met díe kennis en competenties waar de energietransitie om vraagt. Wie werkt aan de energietransitie, heeft specifieke, actuele vakkennis nodig én een breed inzicht in het hele energiesysteem. Een flexibele houding is onmisbaar om te kunnen reageren op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. En de transitie vraagt om professionals die multidisciplinair kunnen samenwerken en op een open manier kennis kunnen delen. Alleen zo komen de hoognodige innovaties tot stand.

In de energietransitie hebben we mensen nodig die beseffen dat de energietransitie geen technologisch probleem is, maar een maatschappelijke uitdaging. Professionals die hun eigen vak goed beheersen, maar ook genoeg inzicht hebben in het hele energiesysteem. Daarom steunt New Energy Coalition de ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs, van MBO tot MBA.

Visie op energie-onderwijs

Wij verbinden onderwijsinstellingen en andere partners om samen te bepalen hoe het energie-onderwijs eruit moet zien. Dat is een doorlopend proces. Het onderwijs moet immers inspelen op de ontwikkelingen in de energietransitie. Vanuit een breed gedragen onderwijsagenda ontwikkelen wij, in samenwerking met onze partners, relevante onderwijsprojecten.

Waterstof Werkt

Het educatieprogramma Waterstof Werkt is een initiatief van New Energy Coalition in samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Het programma heeft een totale omvang van ruim 7 miljoen euro en wordt verder gefinancierd door betrokken partners uit het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en New Energy Coalition. Waterstof Werkt moet de komende jaren een impuls geven aan het regionale onderwijs om in te spelen op de kennisvraag voor banen in de duurzame energiesector en de waterstofeconomie in het bijzonder. Het project loopt van 2022 tot 2027.

Lees meer over Waterstof Werkt, het programma

Talen: