after white

Onderzoek & Innovatie

De energietransitie gaat alleen vooruit, als we voortdurend met ongeremde nieuwsgierigheid zoeken naar onderzoek en innovaties die bijdragen aan een duurzame samenleving. New Energy Coalition doet precies dat. Door nieuwe ideeën te delen en verder te brengen, dragen we bij aan de energietransitie.

Wij geloven in open innovatie! Open innovatie betekent voor ons samenwerken met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden aan oplossingen voor een duurzamer energiesysteem. Door deze partijen te bij elkaar te brengen, versnellen we innovaties en hun introductie op de markt. Wij innoveren samen met partijen uit de hele keten, van opwekking tot opslag, distributie, toepassing van energie en onderzoek. Door het energiesysteem in samenhang te beschouwen, realiseren wij innovaties die direct toepasbaar zijn, zonder onnodig tijd te verliezen.

Wij volgen bij onderzoek en innovatie twee sporen: groene moleculen (gas en waterstof) en systeemintegratie (ecosystemen en energiehubs).

Onderzoek

Wij bundelen onderzoekskracht voor de energietransitie. Wij geven overzicht in het landschap van energie-onderzoek én creëren een visie op en inzicht in energievraagstukken met een integrale benadering. Met dat uitgangspunt brengen wij onderzoekers, private- en publieke partijen en onze partners bij elkaar en signaleren vervolgens waar de grote maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen liggen. Zo ontstaat een breed gedragen, actuele onderzoeksagenda waarmee we gericht kiezen welke onderzoeksprojecten ontwikkeld worden binnen de twee sporen van onze organisatie. We koppelen onderzoeksmiddelen van publieke en private partners aan deze projecten en waar dat kan, werven we extra middelen. Zo werken we op gestructureerde wijze aan kennisopbouw voor een slimme energietransitie.

Om open innovatie te stimuleren, zoeken wij altijd naar nieuwe kennis- en marktpartijen om onze onderzoeksgemeenschap te vergroten.

Innovatie

Een innovatief idee succesvol naar de markt brengen. Dat willen we bereiken met onze innovatie-activiteiten. Met onze eigen experts ondersteunen we organisaties en projecten op verschillende manieren. Door technische kennis in te brengen, van onszelf of van onze partners. Door een economische haalbaarheidsstudie uit te voeren. Of door een ondernemer in contact te brengen met de lokale overheid, een kennisinstelling of andere partijen die hem verder kunnen helpen met zijn innovatie.

Onze innovatie projecten

Talen: