plus yellow

Systeemintegratie

Systeemintegratie

Traditioneel kent het energiesysteem een relatief eenvoudige keten met beperkte schakels en spelers: energie wordt centraal geproduceerd en naar de eindgebruiker gebracht. De energietransitie zorgt voor nieuwe ontwikkelingen in het energiesysteem. Het systeem kent meer decentrale energieopwekkers, meer diversiteit in aanbod, en energiegedrag en – behoefte worden complexer. Dit vraagt om meer maatwerk en een goede inpassing in het energiesysteem en de maatschappij.

Talen: