after white

Systeemintegratie

Traditioneel kent het energiesysteem een relatief eenvoudige keten met beperkte schakels en spelers: energie wordt centraal geproduceerd en naar de eindgebruiker gebracht. De energietransitie zorgt voor nieuwe ontwikkelingen in het energiesysteem. Het systeem kent meer decentrale energieopwekkers, meer diversiteit in aanbod, en energiegedrag en – behoefte worden complexer. Dit vraagt om meer maatwerk en een goede inpassing in het energiesysteem en de maatschappij.

Dit veranderende speelveld vergt een modern en veerkrachtig systeem met een keten van dragers, spelers en schakels om de stabiliteit te waarborgen, kosten te verlagen en draagvlak te waarborgen. Belangrijke voorwaarden voor duurzame energie-investeringen, banen en bedrijvigheid. Hiervoor is nieuwe kennis en samenwerking nodig. Nadruk ligt op geïntegreerde systemen, om tot betrouwbare, betaalbare en duurzame ketens van energieproductie en -verbruik te komen. Zowel Europees als nationaal wordt stevig ingezet op CO2-reductie, waardoor het systeem verder zal verduurzamen en diversifiëren.

Binnen systeemintegratie richten wij ons op twee (regio)specifieke speerpunten: nieuwe energie ecosystemen en nieuwe energiehubs.

De energietransitie is modegevoelig. De ene keer is stadsverwarming of groen gas de heilige graal, een ander moment is het de warmtepomp of waterstof. De kracht van New Energy Coalition is onze kennis van het energiesysteem als geheel én van alle onderdelen afzonderlijk. Zo zorgen we dat we niet met rages meegaan, maar per situatie verstandig kiezen uit alle verschillende opties.

- Mark de la Vieter

Ir. Drs. Mark de la Vieter

Coördinator Systeemintegratie

Mark de la Vieter heeft een achtergrond in Scheikundige Technologie en Bedrijfskunde en is coördinator systeemintegratie bij New Energy Coalition. Mark is expert op het gebied van slimme energienetten en het ontwikkelen van geïntegreerde business cases voor duurzame energiesystemen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring als ontwikkelaar en manager van complexe Horizon 2020-projecten.

Expertises: Offshore hoogspanningsnetten Energie opslag Projectfinanciering Business cases Horizon 2020 Energiemarkten Vraagrespons

Bundelen van kennis en kunde

De kennisuitbouw richt zich vooral op modellering (sociaal, technisch, economisch) en benodigde processen voor samenwerking, draagvlak/gedrag en besluitvorming om tot optimale configuraties te komen. Door deze kennis en kunde te bundelen en delen, kan het ook elders worden toegepast en benut voor nieuwe marktmodellen, technologieën, beleid en regelgeving.

Hieronder vind je een overzicht van (internationale) projecten waar wij werken aan ontwikkelingen binnen innovatie:

Talen: