after white

Over ons

New Energy Coalition verbindt partijen om samenwerkingen te creëren die zorgen voor een versnelde overgang naar een duurzame energie-economie. Met volop banen en passend onderwijs.

Deze samenwerkingen – ‘coalities’ zoals wij die noemen – bestaan uit bedrijven, overheden/ngo’s en kennisinstellingen. Daarin heeft New Energy Coalition steeds wisselende rollen; van organisator, coördinator tot kennispartner. Naast het verbinden van partijen en het creëren van coalities, delen wij de opgedane kennis in de coalities met de buitenwereld.

Act local, think global

Wij zijn hierbij afhankelijk van (inter)nationale samenwerkingen met regio’s en landen om ons heen. Zo zijn er nauwe samenwerkingen met deelstaten uit Noord-Duitsland, de Noordzeelanden en werken we in Europese subsidieprojecten om kennis op te doen en te delen. Opgedane kennis en ervaringen met andere regio’s en landen passen wij toe in Noord-Nederland én vice versa.

Onderzoek, innovatie en human capital

In New Energy Coalition zijn nauwe samenwerkingen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen gebundeld, en  expertises op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs. Bij ‘Innovatie’ ligt de focus op Systeemintegratie en Groene Moleculen. De beschikbaarheid van goed geschoolde arbeid is een kritische succesfactor voor de energietransitie. Onder ‘Human Capital’ worden partijen samengebracht om relevante kennis en kunde (inter)nationaal te creëren, verbinden en delen.

Governance

Visuele illustratie van de Governance New Energy Coalition

Visuele illustratie van de Governance New Energy Coalition

Raad van Toezicht

  • Max van den Berg (voorzitter)
  • Henk Pijlman (namens Hanzehogeschool Groningen)
  • Peter den Oudsten
  • Ulco Vermeulen
  • Jouke de Vries (Rijksuniversiteit Groningen)

Directie

  • Marieke Abbink-Pellenbarg (Algemeen Directeur)
  • Owen Huisman (Operationeel Directeur)

Talen: