after white

Over ons

New Energy Coalition is een voortdurend groeiend netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngo’s die samen werken aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst.

 

Voor een duurzame toekomst is de energietransitie een onmisbare schakel. De opgave in de energietransitie is groot, complex en mondiaal. Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes.

In onze coalitie -met bijna 100 partners!- komen kennis, ervaring, innovatie- en wilskracht van bedrijven, overheden, ngo’s en kennisinstellingen bij elkaar. Samen gaan wij de uitdaging aan.  Van het opleiden van jongeren en energieprofessionals tot energieonderzoek en concrete energieprojecten. Wij delen onze kennis actief met anderen. Zodat iedereen kan profiteren. 

New Energy Coalition is geworteld in het noorden van het land. Dit gebied heeft een rijke geschiedenis als dé energieleverancier van Nederland. Met ervaring in energietransities. Er is daardoor veel energiekennis geconcentreerd en er is een sterke energie-infrastructuur.  Vanuit die kennispositie werkt de coalitie aan energie-innovaties, -onderzoek en -onderwijs. De regio als proeftuin, met (inter)nationale reikwijdte.  Nieuwe oplossingen krijgen hier vorm en worden ook daadwerkelijk uitgevoerd. Alle voorwaarden zijn aanwezig om de energietransitie te versnellen.  

Samen op weg naar een duurzame energie-economie: met steeds meer nieuwe kennis, innovaties, studenten, professionals, investeringen, banen en bedrijvigheid. De noordelijke energieregio als proeftuin. Versterking in de regio, met een (inter)nationale blik.  

We know energy transition 

 

Act local, think global

Wij richten ons op  (inter)nationale samenwerkingen met regio’s en landen om ons heen. Zo zijn er nauwe samenwerkingen met deelstaten uit Noord-Duitsland en de Noordzee-landen en werken we in Europese subsidieprojecten om kennis op te doen en te delen. Opgedane kennis en ervaring passen wij toe in Noord-Nederland én wisselen we uit met onze samenwerkingspartners.

Onderzoek, innovatie en human capital

In New Energy Coalition zijn nauwe samenwerkingen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen gebundeld, en  expertises op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs.

Bij ‘Innovatie’ ligt onze focus op Systeemintegratie en Groene Moleculen.

De beschikbaarheid van goed geschoolde arbeid is een kritische succesfactor voor de energietransitie. Onder ‘Human Capital’ werken we aan energie-educatie.

Governance

Raad van Toezicht

  • Max van den Berg (voorzitter)
  • Ulco Vermeulen
  • Henk Pijlman
  • Peter den Oudsten
  • Jouke de Vries

Directie

  • Marieke Abbink-Pellenbarg (Algemeen Directeur)
  • Owen Huisman (Operationeel Directeur)
illustratie van de Governance New Energy Coalition
illustratie van de Governance New Energy Coalition
Talen: