after white

Internationaal Netwerk

New Energy Coalition zoekt nadrukkelijk de samenwerking met internationale kennisinstellingen, instituten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat doen we onder meer door samen te werken in programma’s vanuit de Europese Commissie, zoals Horizon2020-projecten, LIFE-projecten en Marie-Curie-netwerken. Ook hebben we goede contacten met internationale organisaties als het International Energy Agency (IEA), UNIDO en de World Energy Council (WEC). Met UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) werken wij samen in het Global Cleantech Innovation Program.

Wij steunen het mkb uit de noordelijke regio om internationaal stappen te zetten. Dat doen we via het Enterprise Europe Network (EEN), waarvoor New Energy Coalition optreedt als Local Network Contact Point. Via een breed netwerk aan zusterorganisaties kunnen we gericht contact leggen met mogelijke opdrachtgevers en partners in het buitenland of toegang bieden tot internationale themagroepen en – bijeenkomsten.

Voor onze kennispartners rekruteren wij actief internationale promovendi om de onderzoekscapaciteit te vergroten. Dat doen wij onder meer met ons onderzoeksprogramma. Onze energy business school (Energy Delta Institute) heeft een sterk internationaal profiel en biedt opleidingen en trainingen aan voor professionals uit de internationale energiesector.

Kopstukken uit de internationale energiewereld nemen zitting in onze International Advisory Board (IAB). De International Advisory Board bewaakt onze koers vanuit mondiaal perspectief en draagt bij aan internationale contacten met bedrijven, universiteiten en overige organisaties in en buiten de energiesector.

Talen: