Transforming Regions

Methodologie ter ondersteuning van de besluitvorming over de regionale energietransitie (RES).

Doel

Ontwikkeling van een methodologisch kader voor de regionale energietransitie, gebaseerd op de praktijk, met gebruik van bestaande en ontwikkeling van nieuwe tools, methoden en werkwijzen.

Feiten

Startdatum: 1 oktober 2017
Einddatum: 1 oktober 2021

Financiering (percentage): M€1.527 (73%)
Totale kosten: M€2.088

Beschrijving

Het project draagt op de volgende wijze bij aan de energietransitie:

1. Ontwikkeling van een alomvattende en gestandaardiseerde aanpak om de overgang naar een CO2-neutraal energiesysteem op regionaal niveau te analyseren en te optimaliseren op basis van gecombineerde lokale en regionale gegevens over concrete locaties en beschikbare opties. Dit biedt inzicht en ondersteuning in elke stap van het besluitvormingsproces van de belangrijkste stakeholders in een regionaal perspectief.

2. Validatie van deze aanpak voor specifieke cases (living labs) in twee verschillende settings: ‘gebouwde omgeving’ en ‘industrie’. In deze settings vindt gedetailleerde gegevensverzameling plaats uit realistische situaties, opgedane ervaring (testlocaties en projecten) en potentiële toekomstige prestaties van technologieën en maatregelen.

Onze rol

Wij zijn penvoerder met betrekking tot de subsidie in dit project, monitoren en ondersteunen de voortgang, rapporteren deze aan subsidiegever (Provincie Groningen), en ondersteunen disseminatie van projectresultaten aan stakeholders.

Deliverables / rapportages

  • Evaluatieonderzoek naar de energietransitie voor een Duurzaam Ameland > meer informatie
  • Studie naar besluitvorming in regionale energietransitie; modellen, tools en methoden > meer informatie
  • Rapport ‘Supporting Municipal Energy Transition Decision-making’ > lees hier
  • Rapport ‘Decision making on regional energy transition in industrial clusters’> lees hier
  • Rapport ‘Institutionele innovatie voor de regionale energietransitie’ > lees hier
  • Rapport ‘Sociale factoren in de wijkaanpak: Paddepoel’ > Lees hier

 

Partners

Onderstaande organisatie zijn partner in dit project:

TNO, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, EBN, NAM, Gasunie & GasTerra.

Contactgegevens

Vanuit onze organisatie is Drik Kuiken betrokken bij dit project. Als u vragen heeft over het project, neem dan gerust contact op.

Talen: