Integrated Energy System Analysis

Modellen voor een beter inzicht in toekomstige geïntegreerde energiesystemen.

Doel

Het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van modellen om beter inzicht te krijgen in de verbindingen en interacties van toekomstige geïntegreerde energiesystemen met een toenemend aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsvoorziening.

Feiten

Startdatum: 1 januari 2018
Einddatum: 1 januari 2022

Financiering (percentage): M€1.339 (73%)
Totale kosten: M€1.831

Beschrijving

Het project draagt op de volgende wijze bij aan de energietransitie:

De verwachting is dat variabele energiebronnen zoals wind en zon een aanzienlijk aandeel zullen hebben in de opwekking van elektriciteit. Het integreren van deze opwekking vereist een toenemende mate van flexibiliteit in zowel het aanbod uit andere bronnen als de vraag. Deze flexibiliteit geldt niet alleen voor het elektriciteitssysteem, maar ook in andere delen van het energiesysteem (zoals het aanbod van en vraag naar gas, in warmtevoorziening, landbouw en industriële processen).

Het begrijpen van de mogelijke onderlinge verbanden en interacties tussen de verschillende delen van dit steeds meer geïntegreerde energiesysteem (zoals gas, elektriciteit en warmte) is van vitaal belang om de juiste investeringsbeslissingen te kunnen nemen over onder meer infrastructuur, energieproductie en ruimtelijke planning, om beleid en regelgeving te ontwerpen die de juiste prikkels zullen geven en om flexibiliteit mogelijk te maken vanuit het hele energiesysteem.

Onze rol

Wij zijn penvoerder met betrekking tot de subsidie in dit project, monitoren en ondersteunen de voortgang, rapporteren deze aan subsidiegever (Provincie Groningen), en ondersteunen disseminatie van projectresultaten aan stakeholders.

Deliverables / rapportages

  • Detz et al. (2019), Future role of hydrogen in the Netherlands – A meta-analysis based on a review of recent scenario studies (TNO Report P1120) > meer informatie
  • Fattahi et al. (2019), A systemic approach to analyze integrated energy system modelling tools, a review of national models (paper submitted to Renewable & Sustainable Energy Reviews; under review) > meer informatie;
  • Sijm et al. (2019), Review of energy transition scenario studies of the Netherlands up to 2050 (TNO Report P12095) > meer informatie;
  • Sánchez Diéguez, M., and A. Fattahi (2019) Model Documentation, Draft version 2.0 (work in progress)
  • Sánchez Diéguez, M., and A. Fattahi (2019) Integrated Energy System Analysis – Optimization (IESA-Opt) – The LP optimization model of the energy system of the Netherlands > meer informatie;
  • Morales et al. (2019), Modelling Demand Response in Power Systems (paper submitted to Renewables & Sustainable Energy Review; under review);
  • Sánchez Diéguez et al. (2019), Operation of flexible demand in an integrated energy system – Quantification of the load profile evolution driven by the demand shifting operation of the technologies linking the power system sector to other sectors within the energy system of the Netherlands > meer informatie;
  • Sahoo et al. (2019), National integrated energy system model design for regional analyses – Study of the impact of space on heat and infrastructure with electricity sector flexibility analysis – The case of the north of the Netherlands (November 2019);
  • Sahoo et al. (2020), Detailed regional analysis with a national integrated energy system model: The case study of the north of the Netherlands.

Partners

Onderstaande organisatie zijn partner in dit project:

TNO, Rijksuniversiteit Groningen, EBN, NAM, Gasunie & GasTerra.

Contactgegevens

Vanuit onze organisatie is Drik Kuiken betrokken bij dit project. Als u vragen heeft over het project, neem dan gerust contact op.

Talen: