WEC NL rapport: met alle hens aan dek zijn Parijs-doelstellingen haalbaar

Gepubliceerd op in Internationaal netwerk

Deze week verscheen het rapport over CO2-reductie van WEC NL. Energiespecialisten van New Energy Coalition, energie-analist en ‘Future Energy Leader’ Miralda van Schot en professor Catrinus Jepma, schreven mee aan het rapport. Jepma leidde verder een werksessie waarin de strategische pijlers van het rapport bij de betrokken industrie werd geïntroduceerd.

 

Volgens WEC NL is het mogelijk om de economie in Noordwest-Europa voldoende koolstofarm te maken, terwijl de industriële productie op peil blijft en veilige en betaalbare energie geleverd wordt. ‘Daarvoor zijn wel uiterste inspanningen nodig op het gebied van de transitie naar groen gas, en voldoende opwekking van groene stroom. Maar Europa is met zijn infrastuctuur, havens en industrie uniek gepositioneerd in de wereld om het goede voorbeeld te geven en tegelijkertijd nieuwe werkgelegenheid en concurrentievoordeel te creëren.’

WEC NL: ‘Europa is met zijn infrastuctuur, havens en industrie uniek gepositioneerd in de wereld om het goede voorbeeld te geven en tegelijkertijd nieuwe werkgelegenheid en concurrentievoordeel te creëren.’

De WEC, het internationale platform dat zich in brede zin bezighoudt met de wereldenergievraagstukken van vandaag en in de toekomst, meldde een jaar geleden al dat Noordwest-Europa vol moet inzetten op waterstof als we de Europese klimaatdoelstellingen over dertig jaar willen halen. Het nieuwe rapport uit Nederland bevat een uitgewerkt scenario om daar te komen.

Het scenario bevat drie belangrijke pijlers:

Efficiëntieverbeteringen in en een verdere elektrificatie van het energieverbruik

Omdat elektrische processen minder warmteverlies kennen, zorgt elektrificatie van de economie op een eenvoudige manier voor meer efficiëntie. Per jaar zullen we 1,3 procent energie moeten besparen. Dat zal vooral in het transport en in de landbouw moeten gebeuren. In de industrie kunnen we niet veel zuiniger meer produceren. Daar moeten we op termijn veel minder fossiel gas gaan gebruiken en dit vervangen door groen gas en/of waterstof. Alles wat we elektrisch kunnen maken, moeten we elektrisch maken.

Verdere opwekking van groene energie

In de verdere overgang naar groene energie speelt de Noordzee een cruciale rol. Vooral door het bouwen van meer windmolenparken kunnen we de omslag naar groene energie maken.

Productie en invoer van koolstofvrije stoffen voor brandstof- en grondstofdoeleinden

Terwijl onze elektriciteit steeds groener wordt, is het koolstofvrij maken van onze brandstoffen nog niet echt van de grond gekomen. Dat heeft onder meer te maken met de grote vraag vanuit de industrie naar grondstoffen en stroom. Om de doelstellingen van Parijs te halen, zullen we dus onmiddellijk moeten beginnen het mengen van biogas en waterstof in de aardgasvoorziening. Vooral de opbouw van een aanzienlijke hoeveelheid waterstof is hierbij belangrijk.

Zelfs als noordwest Europa de energie-efficiëntie weet te bereiken, elektrificeert wat mogelijk is en alle gassen decarboniseert, dan nog zal een behoorlijke hoeveelheid (gecarboniseerde) energie moeten worden betrokken uit het buitenland. De importafhankelijkheid zal hierdoor maar beperkt afnemen. Dat heeft politiek-strategische gevolgen.

Het WEC NL rapport vindt u hier. Het is tot stand gekomen met bijdragen van de individuele WEC leden, zijnde: DNV GL, EBN, New Energy Coalition, Nouryon, Nuon, Port of Rotterdam, Rabobank, Shell, RNO, Vopak, PwC.

 

Talen: