Waterstoftankstation in Kooyhaven Den Helder

Gepubliceerd op in Groene Waterstofeconomie

Port of Den Helder, ENGIE, Damen Shipyards, New Energy Coalition e.a. gaan in de regio Den Helder een waterstoftankstation ontwikkelen voor maritiem en wegvervoer. Voor dit project hebben de partijen een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro toegekend gekregen via de subsidieregeling Demonstratieregeling klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI). Deze regeling geeft invulling aan afspraken uit het Energieakkoord (2014), het Klimaatakkoord (vanaf 2019) en de Duurzame Brandstofvisie.

In het gebied van de Kooyhaven te Den Helder worden twee verschillende waterstof-vulpunten gerealiseerd. Een vulpunt waar personenvoertuigen en vrachtwagens kunnen tanken en een vulpunt op de Kooyhaven langs het Noordhollandsch Kanaal waar schepen waterstof kunnen bunkeren.

Waterstofschip

Het project biedt meer dan een waterstof tankstation. Damen Shipyard ontwikkelt een waterstofschip dat aan een pool van potentiële gebruikers aangeboden wordt. Zo zal Port of Den Helder dit schip gaan gebruiken. Het streven is om in 2021 de keten van opwekking, elektrolyse en transport van waterstof tezamen met tankstation volledig operationeel te hebben. Het schip op waterstofaandrijving zal naar verwachting halverwege 2020 gereed zijn.

Emissie-loos op de Waddenzee

Het waterstoftankstation kan een belangrijke rol gaan spelen voor emissie-loze scheepvaart op de Waddenzee. Het consortium verwacht namelijk dat waterstof ook voor andere initiatieven een interessante optie is. Zo zouden de activiteiten van serviceschepen, offshore suppliers en vervoer van personeel van en naar de offshore installaties vanaf Den Helder ook verduurzaamd kunnen worden. Ook het verduurzamen van schepen van de Koninklijke Marine wordt door realisatie van het waterstoftankstation mogelijk gemaakt.

Waterstof ambities

New Energy Coalition is een van de partners in het project. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en een aantal gemeenten werkt New Energy Coalition aan een ambitieus waterstofprogramma voor de regio, waaronder het Duwaal programma, dat gericht is op het gezamenlijk en gelijktijdig organiseren van de vraag en aanbod van waterstof voor de mobiliteit.

Samenwerking is noodzakelijk om de projecten zo te prioriteren dat ze bijdragen aan een snelle doorbraak van de waterstofeconomie. Dit project is volgens de betrokken partijen een belangrijke bouwsteen in de waterstof ambities van de regio om te komen tot een waterstofketen. Het project is ook opgenomen als een belangrijke pijler in de onlangs gepresenteerde voorstellen voor een Regiodeal voor Den Helder.

- Frank Brandsen, New Energy Coalition | business developer in Noord Holland
Talen: