after white

Verschenen: studie ‘Aardwarmte en Burgerparticipatie’

Gepubliceerd op in Systeem Integratie

Van het gas af met aardwarmte – doet de burger mee?

Nederland moet in de komende decennia ‘van het (aard)gas af’. Hiervoor wordt onder meer gekeken naar verwarming door middel van aardwarmte (geothermie) als een van de opties. Net als bij de toepassing van andere duurzame alternatieven voor warmtevoorziening speelt de burger -de bewoner- een belangrijke rol. Maar welke? En hoe?

In opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) deed New Energy Coalition in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een studie naar de bestaande inzichten over burgerparticipatie die bruikbaar kunnen zijn voor de ontwikkeling van aardwarmteprojecten.

Enkele uitkomsten van het rapport:

  • Een (duurzaam)energieproject staat nooit op zichzelf maar staat in bredere context: lokaal, nationaal, heden-verleden-toekomst
  • Verwachtingsmanagement bij betrokkenen is de sleutel tot succes: wat is de bedoeling, wat wordt van de burger verwacht, waarover kan worden meegesproken of beslist, wat gebeurt er met de inbreng van bewoners
  • Zorg voor een zorgvuldig participatietraject
  • Bestaande kennis -over aardwarmte- meenemen in beeld- en besluitvorming

Bovenstaande punten leiden ook tot de kern van de conclusie van het rapport. Zorg voor een goed participatietraject. Verken daarnaast verder welke vormen van participatie zich lenen voor aardwarmteprojecten. Op welke aspecten en hoe kan er invloed worden uitgeoefend op de ontwikkeling van een project.

Ook is het belangrijk de reeds aanwezige kennis rondom aardwarmte goed te communiceren en beschikbaar te maken voor beeld- en besluitvorming. EBN kan hier een belangrijke rol in spelen als gemene deler van een groot aantal -te ontwikkelen- aardwarmteprojecten. Daarnaast verdient het aanbeveling om verder te verkennen hoe er bijvoorbeeld met ver(der)gaande participatievormen, zoals medezeggenschap of -eigendom in bijvoorbeeld warmtebedrijven, of co-creatie van warmteprojecten kan worden omgegaan. Welke vormen dragen waaraan bij, wat zijn de criteria om tot successen te komen?

Talen: