Verlenging en uitbreiding samenwerking NHN

Gepubliceerd op

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is al meerdere jaren partner in New Energy Coalition. Onlangs werd de samenwerking verlengd en uitgebreid.

Op dinsdag 6 juli om 15:30 uur ondertekenden Ontwikkelingsbedrijf NHN en New Energy Coalition een samenwerkingsovereenkomst. Hierin geven zij aan samen te werken aan het versnellen van de energietransitie in Noord-Holland Noord. Ter gelegenheid van de ondertekening werd in een livestream van NHNext ingezoomd op de koppeling van de energietransitie  met het onderwijs. Hoe leiden we de nieuwe generatie op om mee te werken aan deze energietransitie?

Thijs Pennink, (Ontwikkelingsbedrijf NHN) is gespreksleider en aan tafel zitten Marieke Abbink en Ibren Feijen van New Energy Coalition, Johan Dekker van het PCC en Willem Zijlstra van ROC Horizon College. Wat is in hun optiek nodig voor het versnellen van de energietransitie? Kijk hier terug!

Talen: