plus lightgray

Lokale Energiesystemen

Lokale energiesystemen voorzien kleine tot middelgrote eindgebruikers van energie voor huishoudelijke doeleinden, commercieel gebruik en mobiliteit. Traditioneel is altijd aan deze vraag voldaan door een zeer gecontroleerd, gecentraliseerd systeem. Dit systeem omvat verschillende grote energiebronnen of producenten, waarbij eindgebruikers in Nederland eerst van energie worden voorzien door een transmissienetwerk en daarna door een duidelijk gedefinieerd distributienetwerk. De energietransitie zet dit systeem echter onder druk omdat we moeten stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie van elektriciteit en stoppen met het gebruik van aardgas. Dit komt deels vanwege problemen met aardbevingen in de provincie Groningen en deels doordat de mobiliteitssector nul uitstoot moet bereiken. De focus verschuift daarom naar hernieuwbare elektriciteit dat deels in een gedecentraliseerde / lokale omgeving plaatsvindt.

Om een ​​dergelijke transformatie mogelijk te maken, moeten we daarom het scala aan beschikbare hulpmiddelen uitbreiden. We moeten ervoor zorgen dat de nodige investeringen gedaan kunnen worden om een ​​succesvolle energietransitie te realiseren, zowel op economische, sociale en technologische vlak.

Er is nog veel onzekerheid over de ruimtelijke integratie van hernieuwbare energie in lokale energiesystemen. Er zijn ook veel vragen over infrastructuuraspecten van lokale energiesystemen. Als we deze kwesties op een logische, samenhangende manier willen aanpakken, moeten we rekening houden met de uitdagingen die voor ons liggen, terwijl we ook rekening houden met hun haalbaarheid. We moeten er ook voor zorgen dat de voorgestelde transitiepaden naar duurzame lokale energiesystemen duidelijk en transparant zijn.

Hieronder is een overzicht zichtbaar van de verschillende bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden om de onderzoeksagenda rond het thema Lokale Energiesystemen te voltooien en nieuwe onderzoeksmogelijkheden te stimuleren en te realiseren.

Tweede onderzoeksbijeenkomst Lokale Energiesystemen

Tijdens de tweede onderzoeksbijeenkomst van New Energy...

Kick-off Lokale Energiesystemen

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehog...