plus lightgray

Industriële Transformatie

De industrie speelt een belangrijke rol in het Nederlandse en wereldwijde energiesysteem. Inclusief het gebruik van grondstof, is 40% van het totale Nederlandse energieverbruik afkomstig van de industrie.

De uitdaging van deze sector is om zijn energievraag te verlagen en de gebruikte soorten energie en hulpbronnen duurzamer te maken. Daarnaast creëert de industrie, als grote energieverbruiker, een markt voor duurzame energieproductie. Ten slotte kan het variëren van vermogen van productievolumes beschikbaarheid van energie buffercapaciteit creëren, waardoor een deel van de vraag naar flexibiliteit in het energiesysteem wordt geleverd. Dit is nodig om de betrouwbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van het energiesysteem te handhaven.

Meerdere routekaarten en onderzoeksprogramma's hebben aangegeven welke algemene routes het meest belovend zijn:

  1. Een transformatie in bedrijfsvoering door het kiezen voor duurzaam opereren in businessmodellen, personeelsbeleid en supply chains.
  2. Het minimaliseren van de energievraag per product (efficiëntie)
  3. De overgang naar duurzame bronnen van energie
  4. Het vergroenen van de industriële grondstoffen, inclusief circulariteit en afvang en gebruik van CO2.

Voor grootschalige reductie van CO2-uitstoot in de industrie zijn echter meer radicale innovaties vereist. Deze innovaties zullen een grotere impact hebben op de industriële processen, bedrijfsmodellen, productsamenstellingen en maatschappelijke aspecten. Om deze baanbrekende innovaties te realiseren, is de systeemaanpak die binnen New Energy Coalition wordt toegepast cruciaal. Deze benadering stelt dat industriële transformatie plaatsvindt door processen uit verschillende industrieën en verschillende sectoren te verbinden.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden om de onderzoeksagenda rond het thema Industriële Transformatie te voltooien en nieuwe onderzoeksmogelijkheden te stimuleren en te realiseren.

Tweede onderzoeksbijeenkomst Industriële Transformatie

Tijdens de tweede onderzoeksbijeenkomst van New Energy...

Kick-off Industriële Transformatie

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehog...