Stercore bouwt industriele mestvergasser in Emmen

Gepubliceerd op in Vergroening van het gassysteem

Het bedrijf Stercore mag in Emmen de eerste industriële mestvergasser – niet te verwarren met mestvergister – van Nederland bouwen. De installatie is in staat 24.000 huishoudens van groen gas te voorzien.

Bron: Dagblad van het Noorden

Dat bevestigt woordvoerder Andrea Huisman van de provincie Drenthe, die om een omgevingsvergunning was gevraagd: ,,De vergunning wordt verleend. Ik verwacht dat binnen enkele dagen de officiële publicatie volgt.”

De directie van Stercore zelf kreeg het goede nieuws deze week te horen tijdens een onderhoud met gedeputeerden Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) en Hans Kuipers (GroenLinks).

Proefinstallatie op Emmtec-terrein

Het bedrijf is volgens ceo Hans Jansen al zo’n vijftien jaar bezig met het technisch optimaliseren van de vergassing van mest. ,,Het is een complex proces. Een veelvoorkomend probleem bij experimenten met deze techniek is teervorming. Daar heeft mijn technisch compagnon Richard Kusters nu een oplossing voor. En uiteraard heeft ook de stikstofemissie alle aandacht gehad, van ons maar ook van de provincie.”

Stercore heeft in Emmen al een kantoor: op het Emmtec-terrein. Hier draait sinds bijna drie maanden ook een proefinstallatie. Eerder heeft het bedrijf voor zijn mestvergasser een optie genomen op grond net buiten het Emmtec-terrein. ,,Dicht bij de rondweg”, legt Jansen uit. ,,Maar dankzij de vele bomen, en door onze fabriek een groene kleur te geven, zal hij niet opvallen.” De mestvergasser wordt zo’n 120 bij 80 meter groot en 10 à 12 meter hoog.

Het vergassen van mest is een heel ander procedé dan de vergisting ervan. Omwonenden van mestvergisters klagen dikwijls over stank. Stercore belooft dat zijn fabriek in Emmen in het geheel geen hinderlijke geur verspreidt. Hans Jansen: ,,De mest wordt aangevoerd in gesloten vrachtwagens en intern gelost. Industriële rookgaswassers zorgen ervoor dat de proceslucht, voordat die naar buiten wordt geblazen, voor minimaal 99,6 procent wordt gereinigd

De mestvergasser zet bij temperaturen tussen 350 en 500 graden Celsius droge mest om in koolstof. Feitelijk is het groen gas een bijproduct.

- Hans Janssen - Stercore

Installatie maakt koolstof van mest

Jansen: ,,Wij kunnen straks 185.000 ton droge mest per jaar verwerken. We doen niets met drijfmest! De installatie maakt er 85.000 ton koolstof van: een kunstmestvervanger en bodemverbeteraar. De 30 miljoen kubieke meter gas, van aardgaskwaliteit, leveren we direct aan het net. Dat volume is voldoende om de helft van alle huishoudens in Emmen van groen gas te voorzien.”

Stercore wil het in de toekomst niet bij deze ene mestvergasser laten. Waarom wordt de eerste in Drenthe gebouwd? ,,Ik woon zelf al meer dan tien jaar in Hoogeveen”, legt de ceo uit. ,,Mijn zakelijk netwerk heb ik in Drenthe opgebouwd, dat bovendien een agrarische provincie is. Door in Emmen te bouwen, kunnen we ons voor wat betreft de aanvoer van mest ook nog op een groot Duits achterland richten.”

Boeren zijn op dit moment nog flink wat geld kwijt om van een teveel aan mest af te komen. Jansen vertelt dat Stercore hen minder in rekening brengt en verwacht dat hij de mestleveranciers in de toekomst zelfs een vergoeding kan uitkeren.

Mestoverschot verminderd

De Emmer vergasser vermindert het mestoverschot. Met elke installatie die Stercore bouwt, daalt volgens Jansen de CO2-uitstoot met een slordige 30 miljoen kilo. Stercore verwacht deze eerste vergasser over circa twee jaar in gebruik te kunnen nemen.

Het bedrijf investeert in totaal zo’n 40 miljoen euro. Volgens Jansen liggen er al toezeggingen van externe financiers op tafel. Stercore kan ook op enkele flinke subsidies rekenen, onder meer dankzij een Green Deal met de provincie. In vol bedrijf is de mestvergasser goed voor 35 directe en 20 indirecte banen.

In eerste instantie wilde Stercore ook in Havelte een mestvergasser bouwen: dicht bij het afvalbrengstation van de gemeente Westerveld. Na bezwaren van Milieudefensie heeft het bedrijf daarvan afgezien. De milieuorganisatie wees Stercore met succes op de nabijheid van Natura 2000-gebieden.

Sinds 2016 begeleiden wij Stercore. In eerste instantie bij het valideren van de proefnemingen, in latere fases ook bij het zoeken naar een geschikte locatie. Daarnaast adviseert New Energy Coalition over de rapportages in het kader van de groene energieafspraak met de provincie Drenthe en over mogelijke ondersteuning in de uitvoeringsfase.

- Machiel van Steenis - Business Developer bij New Energy Coalition
Talen: