Wind Meets Gas 2018: korte terugblik

Gepubliceerd op

Looking back on the Wind Meets Gas Symposium, Groningen 18-19 October 2018 by Catrinus Jepma

The 2018 symposium fits in a tradition, meanwhile of substantive meetings and based on the triple helix concept, where experts from oil and gas and renewables meet to discuss the energy future.

Highlights of the 2018 GMW Symposium were -partly duet o the massive presence of high-level energy experts from the industry – the notions that:

  • acting fast to green energy both as a product and as a feedstock is key: laggards lose
  • hydrogen, either blue (i.e. within carbon from production stored), or green (from renewable energy) is probably the key energy carrier of the future that will enable a successful energy transition
  • fossil free hydrogen production therefore has to ramp up soon as well. The pilot phase is now done; over 100 GW electrolyser capacities and substantial multi megatonnes offshore CCS to enable blue hydrogen production will need to be started up at short notice
  • it is no use for the industry to wait for policy or yet another study but time to launch demonstration initiatives, several of which were presented during the symposium
  • further steps will rquire clear policy guidance on the role of hydrogen, as well as triple helix collaboration
  • the North of the Netherlands belongs tot he regions within Europe with probably the best conditions in all respects to develop into one of the first hydrogen valleys of Europe; the offshore renewable power is there, storage facilities for gases are there, the energy knowlege is there, the chemical cluster, gas grid and local transport needs are there, and finally the spirit to work together on enabling a new hydrogen energy system is there.

Minister Eric Wiebes’ openingstoespraak
©Ministry of Economy and Climate

Terugblik Wind meets Gas 2018 door Gerrit van Werven

Op 18 en 19 oktober werd voor de derde keer de Wind meets Gas-conferentie georganiseerd, waarin de ontwikkelingen op de Noordzee voor zowel de windindustrie als de olie- en gassector in hun samenhang zijn besproken. Duidelijk is dat de beide sectoren veel voor elkaar kunnen betekenen.

Allereerst is er sprake van ruimtelijke samenhang en gemeenschappelijke toeleveranciers. Daarnaast biedt de aanwezigheid van windparken de mogelijkheid om gas-platforms te elektrificeren, wat tot vermindering van CO2-uitstoot leidt. Verder is het mogelijk om elektriciteit uit windparken om te zetten in groene waterstof, waardoor het veel goedkoper getransporteerd kan worden  en (seizoens-)opslag mogelijk is. Tot slot blijkt de verduurzaming van de Nederlandse industrie zeer gebaat bij waterstof.

Tijdens de conferentie werden meerdere investeringsinitiatieven gepresenteerd/besproken, waaronder:

  • de bouw van elektrolyse-installaties door Nouryon in IJmuiden en Eemshaven;
  • de bouw van elektrolyse-installaties door Engie en Gasunie in Noord-Nederland;
  • de benutting van de Magnum-centrale in Eemshaven voor de productie van zgn. blauwe waterstof in combinatie met CCS op zee;
  • de aanschaf van 32 waterstofbussen in de regio’s Groningen en Emmen.

Een belangrijke conclusie van de conferentie: groene energie uit windparken.

Benelux retrospectief:

Benelux-regio investeert in duurzame waterstoftechnologieën

Gelegen aan de Noordzee met aanzienlijke ontwikkelingen in de offshore windenergie in combinatie met een sterke industriële basis, zet de Benelux-regio zich hard in om uit te groeien tot een toonaangevende proeftuin voor het opschalen en testen van innovatieve oplossingen voor de productie en het gebruik van duurzame waterstof.

 Dit was de kernboodschap tijdens het symposium ‘North Sea Wind meets Gas – A Benelux Hydrogen Perspective’,dat op 18 en 19 oktober  plaatsvond in Groningen. Zowel publieke als private partners hebben zich ertoe verbonden grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen bij de uitrol van waterstoftechnologieën in verscheidene sectoren, zoals vervoer, de chemische industrie en residentiële warmte.

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein: “Door zijn veelzijdigheid is waterstoftechnologie een toepassing van hernieuwbare energie waarop wij sterk willen inzetten.  De BENELUX is daarbij een prima grensoverschrijdend samenwerkingsverband binnen de Europese Unie. Gelegen aan de Noordzee, met talrijke windmolenparken, is er voldoende windenergie voorradig om groene waterstof te produceren. Daarnaast heeft de BENELUX al bewezen veel kennis in huis te hebben om de waterstoftechnologie verder te ontwikkelen.  Op termijn zal Europa de waterstofeconomie helemaal omarmen.”

Waals minister van Energie Jean-Luck Crucke  : “ Waterstof en, meer algemeen, Power-to-X-technologieën zijn een onderwerp van het grootste belang voor Wallonië als onderdeel van haar energie- en klimaatbeleid. Dit belang staat in het energiepact dat de Waalse regering in december 2017 heeft goedgekeurd. Power-to-X is ook een belangrijk onderdeel van het Waalse plan voor energie en klimaat in 2030 en is gekozen als een prioriteitstechnologie in het Waalse investeringsplan. De power-to-X opent de deur naar een veelheid aan applicaties die we willen verkennen, waarbij het lijkt dat het zwaar vervoer vandaag het meest direct geschikt is voor onze regio. We werken momenteel aan een routekaart voor deze technologie, die beschikbaar zou moeten zijn tijdens de eerste vier maanden van 2019” .

In het licht van de energietransitie en klimaatverandering staan de Benelux-landen voor dezelfde uitdagingen. Het gaat hier om een dichtbevolkte regio die grotendeels onder zeeniveau ligt en die tegelijkertijd beschikt over een grote industriële basis in combinatie met een intensieve, op transport en logistiek gerichte economie. Terwijl wordt getracht om fossiele brandstoffen geleidelijk te elimineren en wordt aangelopen tegen de grenzen van de transportcapaciteit voor elektriciteit, zou waterstof mogelijk deel kunnen uitmaken van de oplossing om de economie verder op een schone en duurzame manier van brandstof te voorzien. Om succesvol te zijn moeten bestaande en toekomstige (lokale) projecten evenwel worden opgeschaald om de kosten te drukken. De Benelux-landen, die kunnen bogen op een geavanceerde gasinfrastructuur, zijn misschien wel de plek om de groene waterstoftoekomst te laten uitbouwen, projecten onderling te verbinden en de transitie op het regelgevende vlak te faciliteren.

Honderden vertegenwoordigers van het beleid, het bedrijfsleven en de academische wereld uit de Benelux-landen, Noordrijn-Westfalen en Noord-Frankrijk wisselden met elkaar van gedachten over projecten in het kader van de verdere ontwikkeling van offshore windenergie in de Noordzee en de huidige initiatieven en investeringen in waterstof. Ook de financiële en juridische belemmeringen kwamen aan bod, waarbij de stakeholders herhaalden dat er meer synergie tussen de Benelux-regio’s nodig is.

Profiterend van zijn strategische ligging, die nog wordt geoptimaliseerd door hoogwaardige expertise en industriële productie, kan de Benelux zich positioneren als een waterstofknooppunt voor onderzoek en ontwikkeling, alsook grootschalige demonstraties van waterstoftoepassingen.

Dit evenement werd gezamenlijk georganiseerd door het Benelux Secretariaat-Generaal, de New Energy Coalition en de provincie Groningen in samenwerking met het Benelux Parlement.

Talen: