plus lightgray
Gepubliceerd op in Systeem Integratie

Verduurzamen bedrijventerreinen met netcongestie

Verduurzamen bedrijventerreinen met netcongestie

Netcongestie zit de potentiele elektriciteitsopwekking op bedrijfsdaken in de weg. Om bedrijven toch mogelijkheden te bieden om over te stappen naar hernieuwbare energiebronnen, heeft New Energy Coalition een techno-economische analyse uitgevoerd naar de inrichting van een slim, lokaal én betaalbaar energiesysteem. In dit toekomstbestendige energiesysteem is een belangrijke rol weggelegd voor energieopslag, -uitwisseling en -sturing. Afgelopen donderdag heeft New Energy Coaliton en partners de concrete resultaten gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst ‘Verduurzamen van bedrijventerreinen in een gebied met netcongestie’.

Talen: