Super P2G

Toegankelijk maken van P2G (power-to-gas) voor slimme energiesystemen, sectorale integratie en lokale en regionale ontwikkeling.

Doel

Het doel van SuperP2G (Synergies Utilising renewable Power REgionally by means of Power To Gas)  is om de drempel te verlagen om P2G in de praktijk te brengen voor slimme energiesystemen, sectorale integratie en lokale en regionale ontwikkeling.

De subdoelstellingen van het consortium zijn:

  • P2G-systemen optimaliseren door toonaangevende nationale projecten / regio’s met betrekking tot P2G in de EU met elkaar te verbinden, om synergiën te benutten met betrekking tot de instrumenten en procedures die worden gebruikt bij het evalueren van P2G;
  • Het potentieel voor P2G in elk betrokken land onder de aandacht brengen en pan-Europese conclusies trekken met betrekking tot de technologie, marktomstandigheden en aanpassing van belanghebbenden;
  • Het verhogen van zichtbaarheid en kennisniveaus over de mogelijkheden met P2G in heel Europa, met name in de betrokken landen.

Feiten

Startdatum: 1 november 2019
Einddatum: 31 oktober 2022

Beschrijving

Integratie van energievectoren is essentieel om te zorgen voor een kostenefficiënte integratie van hernieuwbare energie. P2G draagt ​​bij aan de algehele efficiëntie en balans van het energiesysteem met energieopslag en overdracht van groene energie naar eindverbruik. Momenteel zijn er nog geen regionale commerciële P2G-projecten ontstaan.

SuperP2G zal ervoor zorgen dat P2G-oplossingen commercieel geïmplementeerd kunnen worden door bij te dragen aan:

  1. technische optimalisatie en systeemintegratie,
  2. markttoegang en acceptatie,
  3. ontwikkeling van oplossingen voor adoptie.

SuperP2G verbindt toonaangevende P2G-initiatieven in 5 landen met elkaar. Elk nationaal project richt zich op verschillende uitdagingen, waarbij onderzoekers samenwerken met lokale stakeholders om samen oplossingen te vinden. SuperP2G richt zich op het verbeteren van bestaande tools, inclusief open access, en ontwikkelt een nieuwe open tool op basis van de OptiFlow- en H2IndexII-tools. Dit wordt aangevuld met analyse van regelgeving en markten, evenals betrokkenheid van belanghebbenden.

Deliverables

De resultaten omvatten een set instrumenten en procedures om de implementatie van P2G in energiesystemen te bevorderen. Verder zal het project een nieuwe gemeenschappelijke Europese standaardtool ontwikkelen voor P2G-evaluatie op basis van OptiFlow (FutureGas) en H2IndexII (HYPOS).

Andere resultaten zijn wetenschappelijke artikelen uit de verschillende casestudies, inclusief modellen voor de beoordeling van power-to-gas-systemen.

Onze rol

New Energy Coalition verzorgt voor dit project het projectmanagement en de communicatie- en disseminatie.

Partners

Technical University of Denmark, Greenlab Skive, National Research Council Italy, University of Bologna, University of Groningen, DBI, DVGW & Energieinstitut Linz.

Contactgegevens

Vanuit onze organisatie is Deborah Groeneweg betrokken bij dit project. Als u vragen heeft over het project, neem dan gerust contact op.

Talen: