Hydrogen Markets

Economie, regulering en vooruitzichten voor de waterstof-markt

Doel

Het belangrijkste doel van dit project is om een ​​beter begrip te krijgen van obstakels die een markt voor waterstof in de weg staan ​​en hoe deze obstakels kunnen worden weggenomen.

Feiten

Startdatum: 1 september 2019
Einddatum: 1 september 2023

Totale kosten: k€283

Beschrijving

Dit project richt zich op:

  1. analyse van fundamentele tekortkomingen in het ontwerp van waterstofmarkten om te bepalen in hoeverre de markt voor waterstof zich automatisch kan ontwikkelen of in hoeverre regulerend ingrijpen vereist is.
  2. analyse van de economische interactie met andere energiemarkten om de vooruitzichten voor de waterstofmarkt te beoordelen, in het bijzonder de relatie met de elektriciteitsmarkt omdat dit een belangrijke input is voor het maken van waterstof door elektrolyse.
  3. onderzoeken van de bereidheid van energiegebruikers om bovenop de ‘normale’ energieprijs een extra premie te betalen vanwege (het hernieuwbare karakter van) de productie van waterstof.

Onze rol

Wij zijn penvoerder voor de bijdrage vanuit ons onderzoeksprogramma, we monitoren de voortgang en rapporteren deze aan de bedrijfspartners en ondersteunen disseminatie van projectresultaten aan stakeholders.

Partners

Rijksuniversiteit Groningen, GasTerra, NAM, EBN & Gasunie.

Contact

Vanuit onze organisatie is Dirk Kuiken betrokken bij dit project. Als u vragen heeft over het project, neem dan gerust contact op.

Talen: