after white

HEAVENN

Ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland

Doel

HEAVENN is een grootschalig programma van demonstratieprojecten waarin de kernelementen productie, distributie, opslag en lokaal eindgebruik van waterstof (H2) worden samengebracht in een volledig geïntegreerde en functionerende “Hydrogen Valley” (H2V), die als blauwdruk kan dienen voor navolging in heel Europa en daarbuiten. Het concept is gebaseerd op de ontplooiing en integratie van bestaande en geplande projectclusters op zes locaties in Noord-Nederland, namelijk Eemshaven, Delfzijl, Zuidwending, Emmen, Hoogeveen en Groningen.

Het hoofddoel is gebruik te maken van groene waterstof in de gehele waardeketen, en daarbij reproduceerbare bedrijfsmodellen te ontwikkelen voor grootschalige commerciële toepassing van H2 in het gehele regionale energiesysteem. HEAVENN streeft naar een maximale integratie van de overvloedige hernieuwbare energiebronnen die in de regio beschikbaar zijn, zowel onshore (wind en zon) als offshore wind, waarbij H2 wordt gebruikt als: (i) een opslagmedium om intermitterende en beperkte hernieuwbare inputs in het elektriciteitsnet te beheren; en (ii) een energiedrager voor verdere integratie van hernieuwbare inputs en het koolstofvrij maken van andere energiesectoren dan elektriciteit, namelijk industrie, warmte en vervoer.

Feiten

Startdatum: januari 2020
Einddatum: januari 2026
Financiering: Het gaat om een subsidie van 20 miljoen euro met een publiek-private cofinanciering van 70-80 miljoen euro.

Omschrijving

Het programma vergemakkelijkt de invoering van een verscheidenheid van eindgebruikerstoepassingen voor H2-brandstofcellen in de projectclusters, en zorgt voor de onderlinge verbinding daartussen. Dit zal worden bereikt door het faciliteren van de inzet van belangrijke transport- en distributie-infrastructuur voor gas om groene H2 te leveren vanaf de levering tot aan de eindgebruikerslocaties. Op die manier zal HEAVENN aantonen dat bestaande elektriciteits- en gasinfrastructuur op grote schaal aan elkaar kunnen worden gekoppeld om industrie, elektriciteit, vervoer en warmte in de hele regio koolstofvrij te maken. De door HEAVENN geleverde schaalvergroting is voldoende om op zichzelf aanzienlijke schaalvoordelen en verbeterde bedrijfsmodellen in de hele waardeketen te realiseren.

Bezoek de HEAVENN-website

Onze rol

New Energy Coalition is de architect van HEAVENN. Daarnaast zorgt de New Energy Coalition voor de algemene coördinatie en is zij verantwoordelijk voor de communicatie en disseminatie.

Partners

Gasunie, Nobian, Engie, GETEC PARK.EMMEN, Groningen Seaports, NAM, Qbuzz, EBN, Green Planet, Gemeente Groningen, Gemeente Hoogeveen, Gemeente Emmen, HyEnergy TransStore, Enercy, Bytesnet, H2Tec, UVO, University of Groningen, NPRC, Hinicio, Aragon Hydrogen Foundation, EMEC, EWE, Hydrogen Valley Denmark, Hydrogen Ireland, ERIG, Total Energies, Shell

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Talen: