ENSYSTRA

Opleiden van Early Start Researchers (ESRs) tot energieprofessionals met een geïntegreerd inzicht op alle aspecten van de energietransitie

Doel

ENergy SYStems in TRAnsition (ENSYSTRA) leidt 15 beginnende onderzoekers (ESR’s) op in alle aspecten van de transitie van energiesystemen. De energietransitie op de Noordzee vereist dat technische, sociale en geesteswetenschappen samenwerken. ENSYSTRA wil daarom energieprofessionals opleiden met een geïntegreerd inzicht om experts te worden in de frontlinie van de energietransitie.

Feiten

Startdatum: 1 oktober 2017
Einddatum: 31 september 2021

Beschrijving

ENSYSTRA richt zich op vier hoofdonderzoekslijnen. Het project is ontworpen om te kijken naar de interactie van technologie, gedrag en bestuur, en om te onderzoeken hoe deze interacties bijdragen aan en verbonden zijn met hele energiesystemen. PhD-onderwerpen variëren van het modelleren van energiesystemen, scenario-analyse, technologieontwikkeling, sociaal-technische culturen, participatieve benaderingen, investeringsmodellering, marktontwerp en grensoverschrijdende regelgevingskaders.

De ENSYSTRA-onderzoekers werken intensief met elkaar samen door gezamenlijk onderzoek en samenwerking tussen de samenwerkende universiteiten en onderzoeksinstellingen. Elke promovendus wordt opgeleid in de modernste wetenschap op elk van de relevante gebieden van de analyse van energiesystemen en wordt begeleid in het combineren van methodologieën, gegevens en inzichten uit die disciplines.

De sleutel van het programma zal zijn om de cruciale verbindingen te leggen tussen verschillende methoden en modelbenaderingen in de analyse van energiesystemen, technologieontwikkeling, gedrag van actoren en in het samenspel met markten en kaders in regelgeving.

Onze rol

New Energy Coalition (destijds voorloper Energy Academy Europe) heeft het project geïnitieerd en trad gedurende de acquisitie-fase als projectleider op. Bij de indiening is de Rijksuniversiteit Groningen aangewezen als projectcoördinator.

In de uitvoeringsfase van het project bieden wij ondersteuning bij de communicatietaken binnen het project en wordt er samengewerkt op het gebied van verscheidene disseminatie- en trainingsactiviteiten, met zowel onze organisatie, als onze partners.

Partners

Rijksuniversiteit Groningen, Aalborg University, Chalmers University of Technology, Edinburgh University, Europa-Universität Flensburg & University of Stavanger.

Betrokken partijen industrie en overheid: Aalborg Portland, ARGE Netz, Community Energy Scotland, ENGIE, Göteborg Energi, IZT Berlin, Lyse, NAM, Norwegian Energy Partners, Norwegian Oil and Gas Association, Gasunie, Ocean Rainforest, Offshore Renewable Energy Catapult, Scottish Government, Scottish Power Energy Networks Holding, Sea NRG, Shell Global Solutions International, Statkraft Energi, ECN, Swedish Energy Agency, TNO, World Wind Energy Association & WPD Windmanager.

Contact

Vanuit onze organisatie is Dirk Kuiken bij dit project betrokken. Als u vragen heeft over het project, neem dan gerust contact op.

Talen: