plus lightgray

DOSTA

DOSTA

Dit project analyseert de haalbaarheid van energieopslag door opgepompt water en omzetting van elektriciteit in waterstof vanuit een technisch, markt, juridisch en ruimtelijk perspectief. Ook onderzoekt het nieuwe methodes die elektriciteit en/of waterstof naar land transporteren in de Nederlandse Noordzee.

Talen: