after white

ConsenCUS

Innovatieve CO2 afvang, gebruik en opslag

Hoe vang je met groene stroom industriële CO2-emissies op grote schaal af? En wat kun je er vervolgens mee doen? Hoe profiteren lokale gemeenschappen mee? Een internationaal consortium onder leiding van New Energy Coalition en de Rijksuniversiteit Groningen gaat deze vragen beantwoorden in het Europese innovatieproject ConsenCUS – Carbon neutral clusters through electricity-based innovations in Capture, Utilisation and Storage.

Industriële en academische partners uit Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië, Griekenland, China en Canada hebben de handen ineengeslagen om elektrochemische CO2-emissiereductie wereldwijd mogelijk te maken. Ruim € 13 miljoen aan Europese fondsen en private investeringen, onlangs toegekend, maken het mogelijk om de technische innovaties op te schalen en sociaaleconomisch onderzoek te verrichten. Er zal een verplaatsbare demonstratiefabriek worden gebouwd die bij cementproductie, olieraffinaderij en magnesiaproductie verspreid over Europa tot 100 kg CO2 per uur zal afvangen en omzetten in nuttige chemicaliën (kaliumformiaat en mierenzuur). Op dezelfde locaties worden de mogelijkheden bestudeerd die CO2-clusters met zich meebrengen voor de lokale economie, geologie en bewoners.

Internationale samenwerking voor een internationale uitdaging

Verschillende cruciale Europese industrieën stoten CO2 uit als onderdeel van hun productieproces (bijv. cement, magnesia of raffinaderij). Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, zal deze CO2 moeten worden afgevangen en gebruikt of opgeslagen (bekend als CCUS). Tot dusver vindt CCUS wereldwijd slechts op enkele plaatsen plaats, en vaak worden daarbij extra fossiele brandstoffen gebruikt voor de ketels die het CO2-absorberende materiaal recyclen. Het ConsenCUS-consortium wil deze processen met (groene) stroom mogelijk maken, zodat het duurzamer en zelfs klimaatneutraal kan gebeuren. Daarnaast worden in deze Innovation Action zogenaamde CO2-clusters ontworpen, zodat regionale bedrijven samen met overheden en burgers slimme investeringen kunnen doen in gedeelde infrastructuur -zoals pijpleidingen of locaties voor tijdelijke CO2 opslag- om op een veilige manier tot netto CO2-neutrale omgeving te komen.

De rol van New Energy Coalition 

Binnen ConsenCUS is New Energy Coalition verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het project, het verzamelen en verspreiden van kennis uit haar netwerk door middel van workshops en cursussen, en het opstellen van beleidsadviezen voor industrie en overheden over COafvang, gebruik en opslag.

Over ConsenCUS

ConsenCUS is een vierjarige internationale Innovation Action in het kader van Horizon 2020 van de EU. Het onderzoekt hoe elektrochemisch gedreven innovaties op het gebied van CO2 afvang en -conversie kunnen worden gecombineerd met veilig transport en/of opslag via economisch levensvatbare netwerken en clusters, met specifieke aandacht voor de interactie van lokale gemeenschappen met de technologische ontwikkelingen.

Het consortium bestaat uit de Rijksuniversiteit Groningen, New Energy Coalition, Wetsus, Coval Energy (NL), Technical University of Denmark, Geological Survey of Denmark and Greenland, Danish Gas Technology Centre, Aalborg Portland (DK), Heriot-Watt University, Robert Gordon University, OGTC Ltd, British Geological Survey (UK), Center for Research and Technology Hellas, Grecian Magnesite (GR), OMV Petrom, Energy Policy Group (RO), Zhejiang University, Shanghai Jiao Tong University (CN) en University of Calgary (CA).

Talen: