after white

Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) van start in Eemshaven

Gepubliceerd op

Vandaag ging het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) van start in het Nijlicht-gebouw in de Eemshaven. Het OWIC is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum voor bedrijven en instellingen die zich bezighouden met opwekking van windenergie op zee (offshore wind).

In totaal 19 partijen -bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden- hebben zich verenigd in OWIC om ervoor te zorgen dat bedrijven gemakkelijker en sneller kunnen innoveren en ontwikkelen in offshore windenergie. De focus ligt op service en onderhoud van de windparken. OWIC wil hét loket zijn waar men  terecht kan voor informatie en voor het leggen van relevante contacten. Daarnaast zal OWIC faciliteiten inrichten voor trainingen en opleidingen op het gebied van offshore windenergie.

Behoefte, belang en omvang van groene energie -door wind en zon- nemen toe. Met name de windenergie op zee zal de komende jaren steeds verder groeien. Een deel daarvan wordt voor de Waddenkust opgewekt. Deze windparken op zee moeten niet alleen gebouwd maar ook onderhouden worden. Hier liggen economisch grote kansen voor (nieuwe) bedrijvigheid, kennisdeling en innovaties.

Strategische locatie

De Eemshaven is een strategische locatie voor offshore windenergie. Hier komt de stroom aan land van één van de grootste offshore windparken ter wereld (Gemini Wind Park: 600 Mw). Sinds 2009 speelt de Eemshaven een belangrijke rol in de assemblage en de logistieke afhandeling van windturbines en behoort inmiddels tot een van de belangrijkste offshore windhavens aan de Noordzee.

Servicehaven windturbines

De Eemshaven is niet alleen uitgegroeid tot een basishaven van formaat voor de offshore-windlogistiek (Eemshaven was al bij de aanleg van 16 windparken betrokken en het 17e, Hornsea Two voor de Engelse kust, vindt momenteel plaats), maar ook tot een servicehaven voor het onderhoud van de windturbines. Vanuit de Eemshaven wordt het onderhoud verzorgd van 316 windturbines verdeeld over 4 windparken op zee. Door de ligging, de gehele aanwezige supply chain, een start- en landingsplaats voor helikopters en de potentie van nog veel meer geplande windturbines op de Noordzee, is de verwachting dat de Eemshaven haar sterke positie als basis- en servicehaven verder zal verstevigen.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau BLIX blijkt dat er met de windparken boven de Waddeneilanden minimaal 10 gigaWatt aan windenergie kan worden opgewekt. Dit kan voor Groningen leiden tot enkele duizenden extra tijdelijke arbeidsplaatsen tijdens de bouw en enkele honderden structurele arbeidsplaatsen als de turbines eenmaal in werking zijn.

Door het innovatievermogen in de regio uit te breiden, wil OWIC de kansen voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden die de bouw en het onderhoud van deze parken biedt, verder vergroten en benutten.

 

Partners in OWIC:

Hanzehogeschool Groningen / Hanze University of Applied Sciences GroningenNoorderpoortUniversity of GroningenGroningen SeaportsStichting NNOW STARK LearningSaxion University of Applied SciencesWindtech Inc.Hulst Innovation Cable Equipment (HICE)Rope Access NoordSTOPAQ B.V.Hijsspecialist.nlCIV Offshore & ShippingDelftechniekVirol B.V., Lubbers, New Energy Coalition.

 

Talen: