after white

Onderzoek

New Energy Coalition bundelt onderzoekskracht voor de energietransitie. Wij geven overzicht in het landschap van energie-onderzoek én creëren een visie op en inzicht in energievraagstukken, gerelateerd aan onze 5 thema’s: Noordzee als Energieregio, Industriële Transformatie, Groene Waterstofeconomie, Lokale Energiesystemen en Vergroening van het Gassysteem.

Omdat we geloven dat een systeemaanpak noodzakelijk is, streven wij steeds naar een integrale benadering. Met dat uitgangspunt brengen wij onderzoekers en private- en publieke partijen bij elkaar en signaleren vervolgens, samen met onze partners, waar de grote maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen liggen. Zo ontstaat een breed gedragen, actuele onderzoeksagenda waarmee we gericht kiezen welke onderzoeksprojecten ontwikkeld worden binnen de leidende thema’s van onze organisatie. We koppelen onderzoeksmiddelen van publieke en private partners aan deze projecten en waar dat kan, werven we extra middelen. Zo werken we op gestructureerde wijze aan kennisopbouw voor een slimme energietransitie.

Bouwen aan een onderzoeksgemeenschap

In het belang van open innovatie stimuleren we nog niet aangesloten kennis- en marktpartijen om zich aan te sluiten bij het onderzoekscollectief. Met onze organisatiekracht jagen we nieuwe gezamenlijke activiteiten aan. We delen onderzoeksinformatie met onze onderzoekspartners . Zo bouwen we aan een onderzoeksgemeenschap, waarbij we academische kennispartijen koppelen aan partijen die toepassingsgericht onderzoek doen.

Onze centrale positie in het veld maakt dat onderzoeksresultaten voor de buitenwereld beter zichtbaar worden. We zorgen dat energieonderzoek lokaal en (inter)nationaal op de kaart wordt gezet.

Vanaf januari 2020 zijn wij gestart met consortiavorming en (onderzoeks)projectontwikkeling samen met onderzoekers en bedrijfs- en maatschappelijke partners. Onderzoekers, maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen om (nieuwe) ideeën voor te ontwikkelen projecten te bespreken.

Wij verbinden overheden, bedrijven en onderzoekers. Met de uitvoering van onze breed gedragen onderzoeksagenda geven we richting aan de energietransitie en helpen we haar vooruit.

- Robbert-Jan Slobben

Drs. R.J.R. Slobben

Coördinator onderzoek

Robbert-Jan Slobben is coördinator van het team onderzoek bij New Energy Coalition en ontwikkelt samenwerkingen en projecten op het terrein van energie onderzoek.

Expertises: Onderzoek sociale en maatschappelijke aspecten van energietransitie
Talen: