after white

Onderzoek

New Energy Coalition bundelt onderzoekskracht voor de energietransitie. Wij geven overzicht in het landschap van energie-onderzoek én creëren een visie op en inzicht in energievraagstukken.

Omdat we geloven dat een systeemaanpak noodzakelijk is, streven wij steeds naar een integrale benadering. Vanuit deze positie brengen wij relevante onderzoekspartijen en private- en publieke partijen bij elkaar en signaleren wij samen met onze partners waar de grote maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen liggen. Zo ontstaat een breed gedragen, actuele onderzoeksagenda waarmee we gericht kiezen welke onderzoeksprojecten ontwikkeld worden binnen de leidende thema’s van onze organisatie. Als onafhankelijke partij koppelen wij onderzoeksmiddelen van onze publieke en private partners aan deze projecten. Ook zetten we onze kennis van andere financieringsmogelijkheden in om het effect te versterken. Zo werken we op gestructureerde wijze aan kennisopbouw voor een slimme energietransitie.

Bouwen aan een onderzoeksgemeenschap

In het belang van open innovatie, stimuleren we nog niet aangesloten kennis- en marktpartijen zich aan te sluiten. Met onze organisatiekracht kunnen we nieuwe gezamenlijke activiteiten aanjagen. We delen onderzoeksinformatie met onze partners. Zo bouwen we aan een onderzoeksgemeenschap, waarbij we academische kennispartijen koppelen aan partijen die toepassingsgericht onderzoek doen.

Onze centrale positie in het veld maakt dat onderzoeksresultaten voor de buitenwereld beter zichtbaar worden. We zorgen dat energieonderzoek lokaal, regionaal, maar ook (inter)nationaal op de kaart wordt gezet.

Energy Community of Young Researchers

New Energy Coalition zet zich actief in om een aantrekkelijke omgeving te creëren voor talentvolle onderzoekers. Zo startten we de Energy Community of Young Researchers, waar jonge onderzoekers elkaar ontmoeten en samenwerken aan interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen en publicaties.

Wij verbinden overheden, bedrijven en onderzoekers. Samen met onze partners zetten we de grote lijnen uit voor het energieonderzoek. Met de uitvoering van deze breed gedragen onderzoeksagenda geven we richting aan de energietransitie en helpen we haar vooruit.

- Robbert Jan Slobben

Drs. R.J.R. Slobben

Coördinator onderzoek Robbert-Jan Slobben is coördinator van het team onderzoek bij New Energy Coalition en ontwikkelt samenwerkingen en projecten op het terrein van energie onderzoek. Expertises: Onderzoek sociale en maatschappelijke aspecten van energietransitie
Talen: