plus lightgray

Onderzoeksagenda

Onderzoeksagenda

Het is onze ambitie om het energie-gerelateerde onderzoek van onze andere kennispartners zichtbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast willen wij nieuwe onderzoeksmogelijkheden binnen onze programmalijnen groene moleculen en systeemintegratie stimuleren en realiseren met behulp van onze onderzoeksagenda. Deze agenda vormt de leidraad voor de onderzoek-activiteiten.

Talen: