Onderzoeksagenda

Het is onze ambitie om het energie-gerelateerde onderzoek van onze andere kennispartners zichtbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast willen wij nieuwe onderzoeksmogelijkheden binnen onze programmalijnen groene moleculen en systeemintegratie stimuleren en realiseren met behulp van onze onderzoeksagenda. Deze agenda vormt de leidraad voor de onderzoek-activiteiten.

De onderzoeksagenda houdt in:

  1. Een overzicht van de grote wetenschappelijke onderzoeksvragen en -uitdagingen die onderzoekers zien (inhoud-gedreven, bottom-up). Aanscherping van deze vragen vindt plaats door interactie met bedrijven- en maatschappelijke partners;
  2. Het richt zich voor een groot deel op (middel-)lange termijn onderzoek (horizon 3), waarbij nadrukkelijk ruimte wordt gemaakt voor korte termijn-toepassingsgericht onderzoek om de verschillende tijdshorizonnen (1, 2 en 3) met elkaar te verbinden;
  3. Prioriteitstelling of focus vindt plaats door interactie tussen onderzoekers en bedrijven en maatschappelijke partners; eindresultaat is een agenda die de richting bepaalt van de activiteiten die wij samen met kennis- en bedrijfspartners ontwikkelen;
  4. De onderzoeksagenda wordt voor meerdere jaren opgesteld, en wordt jaarlijks bijgesteld op basis van voortschrijdende inzichten. Dit ook om het contact met en tussen onderzoekers en bedrijven te vergroten.

Om de onderzoeksagenda op te stellen, stellen we een breed overzicht per programmalijn voor. Dit overzicht dient als een wetenschappelijk kader en geeft een inleiding voor de onderzoeksagenda. In 2019 is de onderzoeksagenda voor de thema’s Lokale Energiesystemen, Industriële Transformatie en De Noordzee als Energieregio opgesteld (nu onderdeel van systeemintegratie).

De onderzoeksagenda voor groene moleculen ontwikkelen we in 2021.

Talen: