plus yellow

Groene Waterstof

Groene Waterstof

Waterstof, geproduceerd uit duurzame energie, kan een grote rol spelen in de energietransitie. Het kan worden ingezet als groene grondstof of energiedrager in de industrie, in het energienet, in de gebouwde omgeving en in de transportsector. Daarvoor moeten we wel eerst de hele waterstofketen integraal verder ontwikkelen: de productie, de opslag, de distributie en de toepassingen in de markt.

Talen: