Noordzee als ‘power house’ maakt energietransitie in Nederland miljarden euro’s goedkoper

Gepubliceerd op in Noordzee als Energieregio

Strategische koppeling en inzet van alle energiesystemen op de Noordzee kan Nederland miljarden besparen op de weg naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. Als Nederland met een goede coördinatie en regie offshore wind, offshore aardgas, CCS,  offshore geproduceerde waterstof en elektriciteit inzet én slim gebruik maakt van bestaande infrastructuur, kan dat de Noordzee tot een ‘powerhouse’ maken. Dat is de conclusie van het rapport ‘Unlocking potential of the North Sea’  van het onderzoeksprogramma North Sea Energy. Ernst Paul Nas – plv. DG van Klimaat & Energie – ontving vandaag het eerste exemplaar tijdens een live online talkshow.

Uit het onderzoek blijkt dat de energietransitie betaalbaar blijft indien het gehele offshore portfolio gebruikt wordt én de verschillende sectoren gekoppeld worden. Dan wordt meerwaarde geleverd. Dat vergt natuurlijk wel een goede regievoering en coördinatie. In het rapport zijn daarom ook aanbevelingen opgenomen om snel actie te nemen op het gebied van regulering, op de energietransitie gerichte wetgeving, en verdere uitwerking van richtlijnen voor vergunningen en internationale afstemming.

Door slimme koppelingen te maken tussen verschillende toepassingen op de Noordzee kunnen we kosten besparen, effectiever gebruik maken van de ruimte op zee en de energietransitie versnellen. Daarbij hebben we aandacht voor de vele functies en gebruikers van de Noordzee zoals de visserij, scheepvaart, natuur en defensie. Dit doen we onder andere in het Noordzeeoverleg. Een integrale benadering vraagt voorruit kijken. Het is daarom goed daar nú stappen in te zetten. Het North Sea Energy programma helpt daarbij.

- Ernst Paul Nas | plv. DG Klimaat & Milieu

North Sea Energy programma

Het North Sea Energy programma is een publiek-privaat onderzoeksconsortium van meer dan 30 internationale partijen, waaronder New Energy Coalition. Naast onderzoek test zij uitkomsten ook direct in de praktijk. Een eerste pilot  binnen deze scope wordt al ontwikkeld: PosHYdon. Hierbij worden offshore wind, offshore gas en groene waterstof geïntegreerd op een producerend platform voor de kust van Scheveningen. Een unicum in de wereld en een voorbeeld van Nederlandse energie-innovatie.

De bijdrage van New Energy Coalition aan dit rapport is onder andere het onderzoek van de rol van Power-to-Gas. Wat uit het onderzoek naar voren kwam is dat indien de vraag naar waterstof toeneemt offshore conversie en hergebruik van infrastructuur vanuit techno-ecoomisch oogput een interessante optie wordt. Dit kan zowel op platforms als op energie-eilanden.

- Miralda van Schot | Energie Analist bij New Energy Coalition

Uitreiking rapport tijdens live online talkshow

Tijdens een online talkshow, gehost door moderator Jan Douwe Kroeske en met verschillende panelleden zoals Nienke Homan (Gedeputeerde Provincie Groningen), Floris van Hest (Directeur Stichting De Noordzee), Hans Timmers (voorzitter NWEA) en Arendo Schreurs (Directeur Generaal NOGEPA) werd duidelijk welke kansen er op de Noordzee liggen voor de Nederlandse energievoorziening als de offshore energiesystemen geïntegreerd worden en dit geheel goed gecoördineerd wordt.

Talen: