Leergang Offshore Wind bijeenkomst

Gepubliceerd op in Noordzee als energieregio

Die eeuwige wind! Soms een bron van ergernis, maar ook iets om trots op te zijn. In Nederland waait het bijna altijd en op zee staat iets de wind in de weg. Daar waait het harder, vaker en constanter. Het gebied boven de Wadden is uitermate geschikt voor het opwekken van windenergie.

Uitnodiging Leergang Offshore Wind

In 2020 moet 14% van de Nederlandse energieproductie duurzaam zijn en windparken op zee leveren daar een belangrijke bijdrage aan. De Eemshaven heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een belangrijke haven voor de offshore windindustrie. Ook bij de aanleg en het onderhoud van windparken op zee speelt de haven een belangrijke rol.

Offshore wind geeft een economische boost aan de regio. Het biedt directe werkgelegenheid en kansen voor innovatie. De beschikbaarheid van goed personeel is een belangrijk aandachtspunt én knelpunt voor veel bedrijven in de sector. Bedrijven, kennisinstellingen en provincie organiseren samen de ‘Leergang Oriëntatie Offshore Wind’. Hierin laten we zien wat de sector te bieden heeft en wat het tot een interessante en aantrekkelijke branche maakt.

Doelgroep

 • Studenten mbo, hbo en universiteit;
 • Professionals / werknemers;
 • Docenten;
 • Overige geïnteresseerden.
Opzet van de leergang
 • Duur: 10 bijeenkomsten van 16.00 tot 18.00 uur.
 • Voorlichting 15 of 16 oktober.
 • Daarna 1 bijeenkomst per maand, afsluiting in juni 2020.
 • Op verschillende locaties in o.a. de Eemshaven, Delfzijl en Groningen.
 • Combinatie van theorie en praktijk.
 • Verzorgd door bedrijven en onderwijs.
 • Kosten voor deelnemers: geen.

U bent van harte welkom op de voorlichtingsbijeenkomst in Groningen of Delfzijl!

Waardering

 • Bewijs van deelname, afgegeven door Noorderpoort.
 • Studenten kunnen binnen deze leergang punten behalen voor het Energy Academy Programma.

Geïnteresseerd?

Kom dan naar één van de voorlichtingsbijeenkomsten. Gerard Schepers, professor Windenergie aan de Hanzehogeschool geeft een introductiecollege over Offshore Wind en u ontvangt uitgebreide informatie over de inhoud van de leergang. Definitieve opgave voor de leergang tijdens of na de voorlichting!

15 oktober – 16.00 uur Noorderpoort
Duurswoldlaan 2A, 9936 HA Delfzijl
16 oktober – 16.00 uur Energy Academy Europe
Nijenborgh 6, 9747 AG Groningen

Talen: