Hydrogen Valley

Noord-Nederland heeft als eerste regio in Europa subsidie voor hun zogenoemde Hydrogen Valley gekregen. De Noord-Nederlandse subsidieaanvraag voor een Hydrogen Valley is door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) van de Europese Commissie goedgekeurd. Het gaat om een subsidie van 20 miljoen euro met een publiek-private cofinanciering van 70 miljoen euro. De totale projectomvang komt daarmee op circa 90 miljoen euro. Deze subsidie is bestemd voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland. Dit zesjarige project – HEAVENN genaamd – is in januari 2020 van start gegaan.

New Energy Coalition en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zijn de aanjagers geweest in deze aanvraag, die is ondersteund door meer dan 65 nationale en internationale partijen van Californië tot aan Japan en Nieuw-Zeeland. Het HEAVENN-project is uniek omdat het de hele waterstofketen omvat en verbindt binnen een geografische regio. HEAVENN staat voor H2 Energy Applications (in) Valley Environments (for) Northern Netherlands en bestaat uit 31 publieke en private partijen uit 6 Europese landen.

Integrale groene waterstofketen: van productie tot tankstations

De projecten die worden ondersteund zijn gericht op sectorale integratie: de grootschalige productie van groene waterstof als grondstof voor de industrie, de opslag, transport en distributie van waterstof en de toepassing voor de energievoorziening voor zowel de industrie als de gebouwde omgeving en in de mobiliteit.

Talen: