plus yellow

New Energy Werkt

New Energy Werkt

Het tekort aan (technisch)personeel remt de transitie naar een duurzaam (Noord-)Nederland. Om de energietransitie te realiseren laat New Energy Coalition vraag en aanbod van personeel beter op elkaar aansluiten. Dit doen wij door samen te werken met (commercieel) onderwijs, werkgevers en sociale partners.  Een programmatische aanpak vanuit betrokken stakeholders is daarin cruciaal. Wij zijn daarom samen met onze partners, de Noordelijke kennisinstellingen, VNO-NCW MKB Noord en Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) aan de slag met het manifest New Energy Werkt.

Talen: