Eensgezinde visie op lokaal energienetwerk – op weg naar actie!

Gepubliceerd op in Lokale Energie Systemen

Een slim energienetwerk dat vraag en aanbod goed op elkaar afstemt en betaalbare en duurzame energie levert, liefst lokaal opgewekt én gebruikt. Dat is de gezamenlijke visie die op donderdag 3 oktober werd uitgesproken tijdens de werkconferentie ‘Net op Groen. Samenwerken aan een slim energienet!’ die plaatvond in De Biotoop in Haren.

Aanleiding voor deze werkconferentie is het gegeven dat het huidige energienetwerk tegen de grenzen van de transportcapaciteit aanloopt. Dat wordt zichtbaar doordat nieuwe zonneparken en andere lokale duurzame energieprojecten in Groningen en Drenthe moeite hebben om een aansluiting te krijgen op het energienetwerk, waardoor de verdere groei van duurzame energieproductie hapert. Welke oplossingen zijn hiervoor beschikbaar, waar liggen kansen en mogelijkheden?

Urgentie is groot

Er is een enorme potentie om duurzame energie te produceren in het Noorden. Dat maakt de opgave om het energienetwerk uit te breiden ook zo urgent. Dat beaamde Han Slootweg, assetmanager van netbeheerder Enexis. Op korte, middellange en lange termijn moeten acties ingezet worden en daarbij zijn pilots welkom. Structurele oplossingen moeten echter wel aan wetgeving voldoen, dat kader is bepalend.

In Noord-Nederland is er de noodzaak én zijn er de mogelijkheden om een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energienet te realiseren. Samen met ondernemers, overheden en kennisinstellingen werkt New Energy Coalition aan concrete pilots en demonstraties. Maar ook aan projecten die marktrijp zijn.

- Mark de la Vieter

Verandering in gedrag

Om vraag en aanbod te sturen, is naast techniek ook menselijk gedrag een belangrijke factor om rekening mee te houden. De centrale vraag is hoe verleid je mensen tot duurzaam gedrag? Omdat we comfort in ons leven grotendeels als vanzelfsprekend ervaren, kan alleen een bewust veranderingsproces slagen. Elementen die daaraan bijdragen zijn volgens Carina Wiekens, lector aan het Centre of Expertise Energy Hanzehogeschool Groningen, onder andere een helder beeld van de urgentie voor de benodigde verandering, financiële prikkels (of zicht op kosten en besparing) en een handelingsperspectief (welke invloed kan ik uitoefenen en hoe?). Ook kan een groepsgerichte benadering, waarbij leden van de groep elkaar motiveren en stimuleren, bijdragen aan het oplossen van de uitdaging.

Vervolg

Deze werkconferentie was een belangrijke stap om de krachten in het Noorden te bundelen en samen te werken aan een slim energienetwerk. Deelnemers konden tijdens de dag aangeven welke bijdrage ze kunnen leveren en aan welke samenwerking ze behoefte hebben.

Talen: