Den Helder sluit aan bij New Energy Coalition

Gepubliceerd op in Internationaal netwerk

Gemeente Den Helder gaat een partnership aan met New Energy Coalition. De samenwerking is vastgelegd in een partnerovereenkomst. Op 16 januari 2020 vond de officiële ondertekening plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst bij New Energy Coalition in Groningen. Een moment met een feestelijk tintje. De betrokken partners trekken samen op in het aanjagen van slimme oplossingen in de energietransitie. De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor twee jaar en loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2022.

Noord-Holland Noord heeft uitstekende vooruitzichten om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof tot een succes te maken. Inzetten op waterstof is niet alleen een kans, maar ook noodzaak om de regionale economie te versterken door bestaande en potentiële knelpunten in de huidige energie-infrastructuur aan te pakken en met belangrijke positieve uitstraling naar het omringende gebied. Partijen willen daar gezamenlijk aan werken.

Den Helder heeft een strategische positie in het hart van de nieuwe energie-ontwikkelingen. Met deze samenwerking zijn we bijvoorbeeld rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van het waterstofprogramma Noord-Holland Noord. Door aan te sluiten bij dit netwerk staan we vooraan bij de ontwikkelingen die op ons afkomen en kunnen we er deel van uitmaken.

- Kees Visser, wethouder energietransitie Noordzee

Den Helder zet zich in voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Met als doel om wonen, werken en reizen ook in de toekomst mogelijk te maken. Als partner van New Energy Coalition biedt Den Helder haar expertise, kennis en middelen aan ter ondersteuning van het gezamenlijke doel: optimaliseren van de energietransitie.

New Energy Coalition brengt partijen samen en jaagt met haar partners tal van projecten aan die bijdragen aan de energietransitie. “We staan voor een enorme opgave in ons land –en daarbuiten. Met de Gemeente Den Helder willen we de kansen die juist hier liggen op het gebied van o.m. waterstof, groen gas en wind-op-zee, verzilveren”, aldus Harold Veldkamp, operationeel directeur van de coalitie.

Talen: