Blauwe waterstoffabriek in Den Helder in zicht

Gepubliceerd op

De komst van een blauwe waterstoffabriek in Den Helder is een stap dichterbij. Er komt een onderzoek om de haalbaarheid van de fabriek – productie van waterstof m.b.v. stoomreforming – in kaart te brengen. In juni van dit jaar worden de eerste resultaten verwacht.

NAM, Gasunie, GasTerra, Gemeente Den Helder, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord – allen partner van NEC – Port of Den Helder, Provincie Noord-Holland en New Energy Coalition hebben een intentieoverenkomst getekend. De partijen hebben met elkaar afgesproken een eerste verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van de aanleg van een grootschalige waterstoffabriek in Den Helder. In de Omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland wordt Den Helder als een belangrijke aanjager voor de energietransitie gepositioneerd.

Belangrijke rol voor havens

De havens van Amsterdam, Groningen en Den Helder zijn een belangrijke schakel in het aan land brengen van groene energie opgewekt door windparken op zee. En waterstof gaat daarin een belangrijke rol spelen. De drie havens werken samen onder de naam Hydroports. De Hydroports hebben de ambitie om bij te dragen aan het optimaliseren van de infrastructuur voor de toekomstige waterstofeconomie.

De productie van blauwe waterstof in Den Helder biedt veel economische kansen en werkgelegenheid voor de regio Noord-Holland Noord. Daarbij gaat Den Helder op termijn een belangrijke rol spelen bij de doorvoer van groene waterstof die geproduceerd gaat worden door windparken op zee.

- Kees Visser - wethouder in Den Helder

Blauwe waterstoffabriek onderdeel van Regiodeal Noord-Holland Noord

‘Blauwe Waterstof Den Helder’ is ook een belangrijk project in de Regiodeal Noord-Holland Noord. De regiodeal is een integraal plan voor de versnelling van de waterstofeconomie in Noord-Holland Noord. New Energy Coalition werkt hierin nauw samen met het Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord en de regionale besturen. Als onderdeel van de regiodeal is inmiddels ook het ‘Platform Waterstof Noord-Holland Noord’ opgericht. Hiervan voert New Energy Coalition het programma-management.

Talen: