700.000 euro voor onderzoek waarin productie van groen gas uit gras centraal staat

Gepubliceerd op in Vergroening van het Gassysteem

Het project Why Care More van Hanzehogeschool Groningen ontvangt € 700.000,= vanuit het SIA-Raak-PRO programma. ‘Why Care More’ (Water, Hydrogen and Carbon Dioxide: improved Reactors en Micro-organisms for Renewable Energy applications) streeft naar een efficiëntere benutting van nu nog moeilijk te verwerken biomassa; het gebruikt berm- en natuurgras als bron van biomassa.

Door het toenemende aantal toepassingen van biomassa zal de beschikbaarheid van biomassa verder onder druk komen te staan. Het zou helpen als de opbrengst van groen gas uit moeilijk te verwerken biomassa omhoog kan. Why Care More gebruikt berm- en natuurgras als bron van biomassa.  Door nieuwe samenstellingen van samenwerkende micro-organismen direct uit de pens van de koe, kan gras naar verwachting efficiënter worden omgezet in biogas. Deze micro-organismen zijn beter aangepast aan de afbraak van gras.  De inzet van kleine hoeveelheden zuurstof voor de betere afbraak van het gras wordt onderzocht. Om de opbrengst van biogas verder te maximaliseren wordt vervolgens groene waterstof gebruikt om de kooldioxide in biogas ook om te zetten in methaan. Zo wordt direct groen gas verkregen.

Het project gaat nieuwe bioreactoren (vergisters) ontwerpen om de efficiëntie en productiesnelheid van biogas te verhogen en bedrijfsmodellen ontwikkelen voor de verbeterde biogastechnologieën.

De rol van New Energy Coalition bestaat uit advisering van en meedenken met de betrokken onderzoekers. Daarnaast vervult NEC een brug naar andere initiatieven die de opgedane kennis kunnen toepassen en/of voor het project bruikbare kennis hebben ontwikkeld.

- Machiel van Steenis

Partners Why Care More

Naast de Hanzehogeschool zijn verschillende partners bij het project betrokken, te weten de Rijksuniversiteit Groningen, New Energy Coalition, GasTerra, Provincie Drenthe, BioclearEarth, DMT Environmental Technology en ENKI Energy. De partijen dragen zelf ook bij aan het onderzoek: de totale omvang van het project is 1.5 miljoen euro. Alle partijen willen graag door middel van dit onderzoek bijdragen aan een efficiëntere benutting van nu nog moeilijk te verwerken biomassa.

Talen: