Aan de slag met duurzame CO2 afvang en utilisatie

Gepubliceerd op in Industriële Transformatie

Vandaag hebben twaalf bedrijven en onderzoeksinstellingen onder leiding van Alliander een projectaanvraag ingediend binnen de MOOI-regeling, thema industrie. Een regeling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ter ondersteuning van de doelen van het Klimaatakkoord. In dit project genaamd SuCCU – Sustainable Carbon Capture and Utilisation – gaan de partijen met nieuwe technologieën duurzaam CO2 afvangen, converteren en gebruiken.

Het doel van dit project is om de CO2-uitstoot van de industrie sterk te reduceren en duurzame grondstoffen en brandstoffen te produceren die deze industrie in de toekomst zelf nodig heeft. Hiermee leveren de projectpartners een bijdrage aan het sluiten van de industriële koolstofkringloop.

Goedkoper en efficiënter

SuCCU wil laten zien dat de afvang, conversie en hergebruik van CO2 veel efficiënter en goedkoper kan dan met de huidige technologieën. De aangesloten partijen ontwikkelen elektrische afvang- en conversietechnologieën die dit mogelijk maken. Toepassing van deze elektrisch aangedreven technologieën heeft daarbij een grote impact op de bestaande energie-infrastructuur. De toepassing, inpassing en flexibiliteit van deze technologieën is daarmee onderdeel van het onderzoek.

Daarnaast is het belangrijk om de Nederlandse samenleving mee te nemen in de ontwikkelingen van CCU. Dit gebeurt onder andere door studenten en scholieren kennis te laten maken met deze nieuwe technieken gedurende dit vier jaar durende project. Indien de aanvraag gehonoreerd wordt, gaat het project begin 2021 van start.

CO2-waardeketen

Het SuCCU–consortium vertegenwoordigt de hele CO2-waardeketen; van CO2 emitterende bedrijven, ontwikkel- en onderzoeksbedrijven tot en met verwerkers en gebruikers van de duurzame grondstoffen en brandstoffen. Het SuCCU-consortium bestaat uit de volgende partners:

Talen: