1.2 miljoen subsidie voor Noordelijk samenwerkingsverband ‘Groene Waterstof Booster’

Gepubliceerd op

‘De Groene Waterstof Booster’ – gevestigd op EnTranCe – is een samenwerkingsproject van Hanzehogeschool en verschillende Noordelijke partijen dat de ontwikkeling van waterstoftechnologie in Groningen, Drenthe en Friesland wil bevorderen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ondersteunen het initiatief met een subsidie van 1,2 miljoen euro. Daarvan komt ruim € 750.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Impuls voor groene waterstof

Met deze bijdrage faciliteert de Groene Waterstof Booster innovatieve projecten op het gebied van groene waterstof. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor het mkb. Dat krijgt door dit project de ruimte en mogelijkheid om hun innovatieve groene waterstof ideeën in de praktijk te brengen.

In de proeftuin van EnTranCe wordt hiervoor alle experimenteerruimte geboden. Hierbij staat centraal: leren, demonstreren en testen. Door het delen van kennis en expertise op het gebied van groene waterstof ontstaan er nieuwe of verbeterde toepassingen, diensten en producten.

Denk hierbij aan vervoersmiddelen met als energiedrager waterstof, het verder ontwikkelen van waterstof voor cv-ketels of het verbeteren van brandstofcellen en electrolysers. Maar ook minder voor de hand liggende toepassingen zoals de ontwikkeling van een mobiele stroomtoepassing, los van het elektriciteitsnetwerk en regelgeving en veiligheid voor het gebruik van waterstof.

Samenwerking zorgt voor kennisimpuls en kennisdeling

De Groene Waterstof Booster is een samenwerkingsproject van de Hanzehogeschool Groningen (penvoerder) samen met partners als: VNO-NCW Noord/MKB Noord, Noorderpoort, DNV-GL, RENDO, Kiwa, TCNN, Solarfields, NAM, STORK, BAM Infra, New Energy Coalition, GasTerra en N.V. Nederlandse Gasunie. Zij participeren, wisselen kennis uit en delen hun netwerk met elkaar.

Talen: