Waterstoftankstation Den Helder voor maritiem en wegvervoer

Gepubliceerd op in Groene Waterstofeconomie

Port of Den Helder, ENGIE, Damen Shipyards en diverse andere partijen ontwikkelen in de regio Den Helder een waterstoftankstation voor maritiem en wegvervoer. Daar komt een zonnepark bij van 2,6 megawattpiek. New Energy Coalition is partner in het consortium.

Voor dit project hebben de partijen een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro toegekend gekregen via de subsidieregeling Demonstratieregeling klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI). Deze regeling geeft invulling aan afspraken uit het Energieakkoord (2014), het Klimaatakkoord (vanaf 2019) en de Duurzame Brandstofvisie.

 

Schepen en voertuigen
In het gebied van de Kooyhaven te Den Helder worden 2 verschillende waterstofvulpunten gerealiseerd. Een vulpunt waar personenvoertuigen en vrachtwagens kunnen tanken en een vulpunt op de Kooyhaven langs het Noordhollandsch Kanaal waar schepen waterstof kunnen bunkeren. Het blijft echter niet bij het realiseren van een tankstation. Als onderdeel van het project gaat Damen Shipyards een waterstofschip ontwikkelen dat aan een pool van potentiële gebruikers aangeboden wordt. Onder andere de Port of Den Helder zal dit schip gaan gebruiken. Het streven is om in 2021 de keten van zonnepark, elektrolyser en tankstation volledig operationeel te hebben. Het schip op waterstofaandrijving zal naar verwachting halverwege 2020 gereed zijn.

De groene waterstof wordt niet aangevoerd, maar wordt door middel van elektrolyse op locatie geproduceerd, opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor scheepvaart, vrachtverkeer en personenvervoer. Om de elektrolyser te voeden met groene stroom gaat ENGIE dus lokaal een zonnepark van 2,6 megawattpiek realiseren. De verwachte maximale capaciteit voor de productie van waterstof zal rond de 400 kilogram groene waterstof liggen.

 

Emissieloos op de Waddenzee
Het waterstoftankstation kan een belangrijke rol gaan spelen voor emissieloze scheepvaart op de Waddenzee. Het consortium verwacht dat waterstof ook voor andere initiatieven in Den Helder een interessante optie is. Zo zouden de activiteiten van serviceschepen, offshore suppliers en vervoer van personeel van en naar de offshore installaties van Den Helder zo ook verduurzaamd kunnen worden. Maar ook het verduurzamen van schepen van de Koninklijke Marine wordt door realisatie van het waterstoftankstation mogelijk gemaakt.

New Energy Coalition is een van de partners in het project. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en een aantal gemeenten werkt New Energy Coalition aan een ambitieus waterstofprogramma voor de regio, waaronder het Duwaal programma, dat gericht is op het gezamenlijk en gelijktijdig organiseren van de vraag en aanbod van waterstof voor de mobiliteit.

“Samenwerking is noodzakelijk om de projecten zo te prioriteren dat ze bijdragen aan een snelle doorbraak van de waterstofeconomie. Dit project is volgens de betrokken partijen een belangrijke bouwsteen in de waterstof ambities van de regio om te komen tot een waterstofketen. Het project is ook opgenomen als een belangrijke pijler in de onlangs gepresenteerde voorstellen voor een Regiodeal voor Den Helder” aldus Frank Brandsen van New Energy Coalition, business developer in Noord-Holland.

 

Talen: