Verschenen: Panorama Groen Gas

Gepubliceerd op

Deze week verscheen de publicatie ‘Panorama Groen Gas’ over productie, technologie, handel en transport van groen gas. De nadruk in het overzicht ligt op wat nu aan beproefde productiemethoden in Nederland voorhanden is. De uitgave biedt investeerders, beleidsmakers en vergunningverleners een actueel en gedetailleerd overzicht van de sector  en gaat in op de subsidievoorwaarden en regelgeving rond dit actuele thema. 

 

Duurzaam gas wordt in steeds bredere kring gezien als een onmisbaar onderdeel van de energiemix van de toekomst. De discussies over dit onderwerp hebben echter niet zelden een hoog academisch, politiek en bestuurlijk gehalte. Dat de gassector nu al op grote schaal hernieuwbaar gas, in het bijzonder groen gas, produceert, verhandelt en distribueert, is daardoor minder bekend, zelfs in de omgeving die in een of andere vorm bij de transitie naar een klimaatneutrale toekomst zijn betrokken. In antwoord hierop is nu een brochure gepubliceerd die de kennis over dit aspect van de energietransitie bundelt: Panorama Groen Gas. De publicatie richt zich op iedereen die in de dagelijkse praktijk met groen gas te maken heeft of krijgt.

Het Panorama Groen Gas beperkt zich vooralsnog tot de technologie en methoden die nu worden toegepast om uit biologische grondstoffen groen gas te maken. Veelbelovende vormen van duurzaam gas en productiemethoden die zich nog moeten bewijzen, blijven om die reden in dit document grotendeels buiten beschouwing. De nadruk ligt op de verschillende vergistingstechnieken die momenteel in 270 installaties in Nederland worden toegepast.

De inhoud volgt de volledige waardeketen van groen gas: verwerkte grondstoffen, toegepaste productietechnieken, de typen installaties die in gebruik zijn, productdiversiteit, producenten en het transport en de distributie van groen gas. Ook de regelgeving, richtlijnen en kwaliteitseisen van groen gas komen uitvoerig aan bod, inclusief de subsidiemogelijkheden en -voorwaarden. In aparte hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de financieel-economische aspecten van groengasproductie en het toezichtregime, en de verschillende toezichthouders waarmee producenten te maken krijgen.

Panorama Groen Gas is een initiatief van organisaties en bedrijven die in diverse capaciteiten actief zijn in de groengassector:  de Vereniging Groen Gas Producenten, de Biogas Branche Organisatie, Groen Gas Nederland, GasTerra, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De productie was in handen van New Energy Coalition.

 

De publicatie vindt u hier

Talen: