Transitie naar een schone Europese waterstofeconomie begint in Den Helder

Gepubliceerd op

Bouw blauwe waterstoffabriek in de regio Den Helder kan forse CO2 reductie en een Europees waterstofnetwerk mogelijk maken.

Een consortium van acht partijen – H2Gateway – heeft een verkennende analyse gemaakt van de mogelijkheden voor de productie van blauwe waterstof in Den Helder om zo tot een Nederlandse en Europese CO2-vrije waterstofeconomie te komen. Centrale productie van blauwe waterstof, die commercieel aantrekkelijk en leveringszeker kan worden aangeboden en getransporteerd, speelt een cruciale en versnellende rol naar een groene waterstofeconomie in Nederland en in Europa. De haven van Den Helder heeft goede papieren door haar unieke ligging ten opzichte van de vele (gas)platformen in de Noordzee, de aanwezigheid en mogelijk hergebruik van de huidige gasinfrastructuur en de centrale positie ten opzichte van toekomstige windparken op de Noordzee.

Een blauwe-waterstoffabriek sluit aan op de eerste stappen om industriële clusters en hubs in Nederland met elkaar te verbinden. Het is het begin zijn van een backbone waardoor later groene waterstof wordt getransporteerd. Een blauwe-waterstoffabriek in Den Helder draagt bij aan het versneld opleveren van de nationale en Europese waterstofbackbone.

Via blauw naar groen

In Nederland zijn omvangrijke projecten aangekondigd die zich richten op de productie van groene waterstof. Verschillende industriële clusters werken inmiddels aan vervanging van hun lokale grijze-waterstofproductie door blauwe en groene waterstof Hierbij wordt de opwekking afgestemd op de lokale vraag naar waterstof. Deze ‘point-2-point’ oplossingen geven geen impuls aan de aanleg van een waterstofbackbone. De tijdshorizon voor groene waterstof doet dat evenmin. De centrale productie van blauwe waterstof kan een versnellende rol spelen in de realisatie van een duurzame waterstofeconomie. Een landelijke infrastructuur versnelt de economische haalbaarheid van CO2-vrije waterstof en maakt de reductiedoelstellingen voor 2030 realiseerbaar.

Europese waterstofbackbone

Beheerders van gasnetwerken uit negen Europese landen (Nederland, België, Duitsland, Italië, Denemarken, Tsjechië, Zwitserland, Spanje en Frankrijk) willen gezamenlijk een Europees waterstofnetwerk realiseren. In juli 2020 verscheen een rapport waarin de deelnemende landen hun visie presenteren op dit netwerk, dat bekendstaat als de Europese waterstofbackbone. Dit stuk biedt een perspectief op de ontwikkeling van een Europese waterstofmarkt.

Als de geschikte locaties in Nederland samenwerken kunnen we, met behulp van de reeds aanwezige gasinfrastructuur bij Den Helder, in Europa marktleider worden en de backbone voor waterstof realiseren

- Edward Stigter | Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Klimaat en Energie

Carbon Capture Storage

In 2019 is Carbon Capture Storage (CCS) door de Europese Unie geïdentificeerd als noodzakelijke technologie om de klimaatdoelen van 2030 te behalen. Een infrastructuur om de afgevangen CO2 te transporteren en op te slaan is essentieel voor de productie van blauwe waterstof. Ook zijn de transport- en opslagkosten van CO2 een belangrijke factor in de businesscase voor blauwe waterstof. Om een waterstofnetwerk in Nederland en Europa te realiseren, moet de productie van blauwe waterstof plaatsvinden op een centrale havenlocatie, Den Helder. Daarvandaan kan CO2 dat geschikt is voor opslag per pijpleiding getransporteerd worden naar een offshore-veld.

Opslagcapaciteit

De hoeveelheid CO2 die de komende decennia moet worden opgeslagen, ligt ruim binnen de totale opslagcapaciteit van Nederland. Die wordt voor alle offshore-gasvelden in de Noordzee geschat op 1600 megaton. Om de klimaatdoelstellingen te behalen is het essentieel dat de hele keten van CO2-afvang tot -opslag economisch haalbaar is. Die haalbaarheid wordt niet alleen bepaald door de tarieven voor transport en opslag, maar ook door de kosten voor de afvang.

H2Gateway

Het rapport ‘Poort naar een CO2-vrije waterstofeconomie’ is geïnitieerd door H2Gateway, een samenwerkingsverband van acht partijen bestaande uit de provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder, New Energy Coalition, GasTerra, GasUnie, NAM, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Port of Den Helder. H2Gateway is erop gericht een forse impuls te geven aan het behalen van de nationale klimaatdoelstellingen.

Talen: