RESPECT: studie naar publieke acceptatie van de energietransitie

Gepubliceerd op

Publieke inspraak in de besluitvorming over regionale energiestrategieën

Hoe kunnen bewoners worden betrokken bij de besluitvorming over regionale energiestrategieën? Deze vraag staat centraal in het nieuwe onderzoeksproject Renewable Energy Strategies: Effective Public Engagement in Climate Policy and Energy Transition (RESPECT) door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in samenwerking met New Energy Coalition. De eerste onderzoeken en studies vinden plaats in een proeftuin -‘living lab’- in de provincies Groningen en Zuid-Holland. Het project start op 1 mei 2020 en heeft een looptijd van vier jaar.

Publieke weerstand kan een ernstige belemmering zijn voor de uitvoering van duurzame energieprojecten, zoals bijvoorbeeld windmolenparken. Dr. Goda Perlaviciute van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en dr. Lorenzo Squintani van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid onderzoeken of en hoe het betrekken van de burgers bij de besluitvorming kan leiden tot betere en meer geaccepteerde energieprojecten. Om de praktijk van publieke inspraak te bestuderen hebben Perlaviciute en Squintani samen met diverse maatschappelijke partners het Like!Me Living Lab opgericht.

Regionale energiestrategieën in Groningen en Zuid-Holland

Voortbouwend op hun werk in het Like!Me Living Lab onderzoeken ze hoe burgers betrokken kunnen worden bij de besluitvorming over regionale energiestrategieën in de Nederlandse provincies Groningen en Zuid-Holland. Beide provincies zijn gekozen als onderzoeksgebied vanuit de financieringsvoorwaarden van het project.

Verspreiden van kennis

New Energy Coalition is betrokken als partner voor het organiseren van jaarlijkse valorisatie-evenementen, bij het ontwikkelen van een gebruikershandleiding, voor het aansluiten van wetenschappers uit andere disciplines die werken aan energiegerelateerde onderwerpen, van andere provincies die bereid zijn om vergelijkbaar onderzoek te doen en van energiebedrijven en netbeheerders.

Talen: