plus lightgray

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van New Energy Coalition (hierna “New Energy Coalition” of “Wij”). Wij leggen in deze verklaring uit wat ons algemene privacy beleid is, voor welke doeleinden we jouw persoonsgegevens verwerken en welke rechten je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Talen: