Onderzoeksagenda

New Energy Coalition heeft de ambitie om het onderzoek binnen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool (Hanze) en andere onderzoeks- en kennisinstellingen zichtbaar en toegankelijk te maken. Wij willen daarom nieuwe onderzoeksmogelijkheden binnen onze leidende thema’s stimuleren en realiseren dit door het ontwikkelen van een onderzoekagenda. Deze agenda vormt de leidraad voor onze activiteiten binnen team Onderzoek.

Om de onderzoeksagenda op te stellen, stellen we een breed overzicht per thema voor. Dit overzicht dient als een wetenschappelijk kader en geeft een inleiding voor de onderzoeksagenda. In 2019 zijn wij begonnen met het ontwikkelen van de onderzoeksagenda voor de thema’s lokale energiesystemen, industriële transformatie en de Noordzee als energieregio. De onderzoeksagenda’s voor waterstof en groen gas starten in 2020.

Voor de eerste onderzoeksbijeenkomsten hebben wij onderzoekers van de RUG en Hanze uitgenodigd om gezamenlijk te discussiëren over de uitdagingen die ons te wachten staan op het gebied van het desbetreffende thema. Aan de hand van deze input scherpen wij de onderzoeksagenda aan. Zo wordt het onderzoek, dat wordt uitgevoerd binnen de RUG, Hanze en andere onderzoeksintellingen, zichtbaar en toegankelijk en creeëre wij nieuwe onderzoeksmogelijkheden.

In een tweede bijeenkomst leggen wij het verband tussen wetenschappelijke inhoud en strategische vragen die bedrijven mogelijk hebben rondom het thema. Gezamenlijke is gekeken naar de onderzoeksagenda, hebben wij scenario’s gedefinieerd en hebben wij de onderzoeksvragen verfijnd.

De onderzoeksagenda wordt ingezet om nieuwe onderzoeksmogelijkheden op te zetten binnen de RUG, Hanze en andere onderzoeksinstellingen en wordt op jaarlijks vernieuwd in nauwe samenwerking met de betrokken partijen.

Lees hier meer over onze werkwijze.

Talen: