Nieuwe Energiehubs

Binnen de nieuwe energiehubs focussen wij ons op drie soorten hubs: de Noordzee, hergebruik van het gasinfrastructuur en circulaire industrie.

Noordzee

Gezien de ligging is de Noordzee-regio gepositioneerd voor de ontwikkeling van wind-op-zee. Hieromheen heeft zich een stevig bedrijfs- en kenniscluster ontwikkeld als het gaat om de positie van de havens, koppelingen met bestaande infrastructuur, en de (chemische) industrie.

Hergebruik gasinfrastructuur

Door afbouw van de gaswinning gaan bestaande winnings- en zuiveringsinstallaties sluiten. Dit biedt kansen voor herbestemming als duurzame energiehubs. Op die locaties is vaak (regeltechnische) ruimte en waardevolle infra aanwezig, die kan worden benut om duurzame energie te produceren en transporteren.

Circulaire industrie

De (chemische) industrie is grootgebruiker van fossiele brandstof, voor processen en eigen energievoorziening. Hier ligt een grote verduurzamingsopgave. Dit kan door de overstap naar hernieuwbare bronnen en het creƫren van duurzame kringlopen.

Talen: