Nieuwe Energie Ecosystemen

Binnen de nieuwe energie ecosystemen focussen wij ons op drie soorten ecosystemen: de bebouwde omgeving, netcongestie en agro-energie.

De bebouwde omgeving

Ongeveer een kwart van het energiegebruik gaat naar de bebouwde omgeving. Het is een hele opgave dit te verduurzamen, omdat hier veel (sociale) actoren bij betrokken zijn en het om ingrijpende maatwerk-oplossingen gaat.

Netcongestie

Door beperkte netcapaciteit en toenemende zon- en windenergie, wordt het steeds lastiger duurzame elektriciteit goed in het systeem te passen. Dit remt de ontwikkeling en vraagt om gebiedsgerichte oplossingen, met opslag en/of koppeling aan afnemers.

Agro-energie

De agrarische sector is relatief sterk vertegenwoordigd in de noordelijke energieregio. Door diverse grondstofstromen en specifieke energiebehoeften zijn veel boerenbedrijven een opzichzelfstaand ecosysteem en staan door onder meer de stikstof-emissie onder druk.

Talen: